คอร์สอบรมออนไลน์ ทักษะการใช้คำถามที่ชาญฉลาดและการฟังขั้นเทพ

(Questioning & Listening Skill)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / ทักษะการใช้คำถามที่ชาญฉลาดและการฟังขั้นเทพ

คอร์ส 30 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง

หลักการและแนวความคิด
    การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผล (Effective Communication) ให้ความสำคัญกับการรับฟังอย่างตั้งใจ เพื่อให้สามารถเข้าใจผู้สื่อสารเชิงลึกได้ และการใช้คำถามทรงพลัง เพื่อทำให้การสื่อสารเกิดประสิทธิผล สามารถกระตุ้นแนวความคิดและข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ของการสื่อสารได้อย่างสมบูรณ์ ลดข้อขัดแย้งของการสื่อสารที่ไม่มีประโยชน์ลงได้
“การใช้คำถาม.....เพื่อการฟังที่เข้าใจ
&
การฟังอย่างตั้งใจ…..เพื่อการถามที่ถูกต้อง”

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถใช้คำถามที่ทรงพลังและการรับฟังอย่างตั้งใจได้อย่างมีประสิทธิผลด้วย Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการพัฒนาทักษะการใช้คำถามและการฟังประเภทต่างๆ ได้สอดคล้องอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ของตัวเอง สามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงได้ทันที

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
หลักการสร้างพลังในการใช้คำถามจากการฟัง
จุดประสงค์ของการใช้คำถามทั่วๆ ไป
หลักพื้นฐานของการใช้คำถามอย่างมีคุณภาพ
การพัฒนาทักษะการใช้คำถามที่ทรงพลัง (Powerful Question)
สิ่งที่เป็นอิทธิพลกำหนดการฟังของมนุษย์
การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ
เทคนิคการฟังขั้นเทพด้วย Voice Model
ประสบการณ์ของการพัฒนาทักษะการฟัง & การใช้คำถาม 


กลุ่มหลักสูตร Course Online

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

หลักสูตร สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 6 ตุลาคม 2563

3,500 บาท

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
วันที่ 9 ตุลาคม 2563

3,500 บาท

หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

3,500 บาท

หลักสูตร ความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานแม่บ้าน

อ. วราภรณ์ โหมดวิจิตร
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

3,500 บาท

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : คำถามการฟังทักษะ

แสดงความคิดเห็น