คอร์สอบรมออนไลน์ ผู้นำ 3 เก่ง เก่งคิด เก่งคน เก่งโค้ช

หน้าแรก / บริการ / Online Course / ผู้นำ 3 เก่ง เก่งคิด เก่งคน เก่งโค้ช

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ
ฟรี บทความให้ความรู้เพิ่มเติม

หลักการและแนวความคิด
-


วัตถุประสงค์
 
 
 
-

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
 
 
 
 
 
 
 
 
-

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 ผู้นำ 3 เก่ง
    3 การพัฒนากรอบความคิดเชิงกลยุทธ์
    4 การเรียนรู้และประยุกต์ใช้ หลักการทำงานของสมองมนุษย์
    5 กรอบความคิด Mindset ของการเป็นผู้นำที่ดี
    6 การพัฒนาทีมงานในฐานะโค้ช
    7 บทเรียนจากการเป็นผู้นำ
    8 Workshop
    9 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

3,500 บาท

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Empowering LeadershipLeadershipผู้นำ 3 เก่ง

แสดงความคิดเห็น