คอร์สอบรมออนไลน์ ผู้นำ 360 องศา

(360 Degree Leader)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / ผู้นำ 360 องศา

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ
ฟรี บทความให้ความรู้เพิ่มเติม

หลักการและแนวความคิด
   การพัฒนาภาวะผู้นำต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นธรรมชาติในการปฏิบัติตัว การฝึกฝนคุณสมบัติของผู้นำ 360 องศา การสร้างคุณค่าผู้นำแบบ 360 องศา และการปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา จึงต้องดำเนินต่อไปอยู่ตลอดเวลา ทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้อื่น ภาวะผู้นำที่สมบูรณ์แบบจึงจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา ที่ไม่ใช่เรื่องของตำแหน่ง
เพื่อสร้างแนวทางการเรียนรู้หลักการเป็นผู้นำ 360 องศา และการปฏิบัติต่อบุคคลระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
การปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา
ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับผู้นำ
ความท้าทายที่ผู้นำ 360 องศาต้องเผชิญ
การเป็นผู้นำบุคคลระดับบน (หัวหน้า)
การเป็นผู้นำบุคคลระดับเดียวกัน (เพื่อนร่วมงาน)
การเป็นผู้นำบุคคลระดับล่าง (ลูกน้อง)
Workshop : การปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา
แนวทางการปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 ผู้นำ 360 องศาขององค์กร
    2 การปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา
    3 ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับผู้นำ
    4 ความท้าทายที่ผู้นำ 360 องศาต้องเผชิญ
    5 การเป็นผู้นำบุคคลระดับบน หัวหน้า
    6 การเป็นผู้นำบุคคลระดับเดียวกัน เพื่อนร่วมงาน
    7 การเป็นผู้นำบุคคลระดับล่าง ลูกน้อง
    8 workshop การปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา
    9 แนวทางการปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ผู้นำ360องศา