คอร์สอบรมออนไลน์ ผู้นำ Growth Mindset สร้างผลงาน พัฒนาทีม

หน้าแรก / บริการ / Online Course / ผู้นำ Growth Mindset สร้างผลงาน พัฒนาทีม

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
-


วัตถุประสงค์
 
 
 
-

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
 
 
 
 
 
 
 
 
-

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 ความหมายของกรอบความคิด Mindset
    3 ความแตกต่างของ Fixed Mindset V S Growth Mindset
    4 ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
    5 การปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา
    6 คุณลักษณะของผู้นำที่มีกรอบความคิดแบบเติบโต
    7 ความแตกต่างของผู้นำ Fixed Mindset V S ผู้นำ Growth Mindset
    8 การโค้ชสร้าง Growth Mindset ให้ผู้อื่น
    9 workshop การพัฒนาผู้นำ Growth Mindset ด้วยตัวเอง
    10 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

3,500 บาท

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ผู้นำGrowth Mindsetพัฒนาทีม

แสดงความคิดเห็น