คอร์สอบรมออนไลน์ ผู้นำ...สร้างทีมเวิร์ค ทีมในฝัน

หน้าแรก / บริการ / Online Course / ผู้นำ...สร้างทีมเวิร์ค ทีมในฝัน

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
- ผู้นำไม่อาจสร้างทีมงานที่มีประสิทธิได้ ถ้าไม่ให้ความสำคัญกับทีมและทีมที่เวิร์คนั้นทุกคนในทีมต้องปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สอดคล้องกับเป้าหมายของทีมแทนที่จะเป็นเป้าหมายส่วนตัว ดังนั้นผู้นำจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในทีม โดยที่ผู้นำต้องเป็นผู้เปลี่ยนแปลงเป็นคนแรกของทีม
- ทีมเวิร์คที่ดีนั้นต้องเริ่มต้นที่ บุคคลในทีมนั้นต้องเวิร์คก่อนแล้วนำความรู้ความสามารถมาร่วมกันทำงานให้ทีมเวิร์ค ทีมเวิร์คหลายๆทีมในองค์กรเมื่อมาประกอบกันในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย , พันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร ดังนั้นผู้นำจึงต้องเริ่มต้นที่การพัฒนาให้บุคลากรในทีมเวิร์ค โดยเฉพาะผู้นำต้องเวิร์คด้วย


วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแนวความคิดในเรื่องทีมเวิร์คให้กับหัวหน้างาน / ผู้จัดการได้นำไปปฏิบัติใช้ในการบริหารทีมงาน
เพื่อพัฒนาให้ผู้นำมีแนวทางและวิธีการในการสร้างทีมให้เวิร์คด้วย ปัจจัยสำคัญต่างๆโดยเลือกแนวทางที่เหมาะกับตัวเราเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
 เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์
คุณลักษณะของทีมเวิร์คคุณภาพ
การสร้างความสอดคล้องของค่านิยมให้ครบถ้วน
ปัญหาหลักที่เป็นสาเหตุทำให้ “ทีมไม่เวิร์ค”
การบริหารรูปแบบการทำงานของทีม
Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารทีมงานของคุณ
ภารกิจของผู้นำสร้างทีมเวิร์ค

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
    3 เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์
    4 คุณลักษณะของทีมเวิร์คคุณภาพ
    5 การสร้างความสอดคล้องของค่านิยมให้ครบถ้วน
    6 ปัญหาหลักที่เป็นสาเหตุทำให้ “ทีมไม่เวิร์ค”
    7 การบริหารรูปแบบการทำงานของทีม
    8 Workshop
    9 ภารกิจของผู้นำสร้างทีมเวิร์ค


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ผู้นำ...สร้างทีมเวิร์ค ทีมในฝันโค้ชพัฒนาตัวเอง