คอร์สอบรมออนไลน์ ผู้นำ...สร้างทีมเวิร์ค ทีมในฝัน

หน้าแรก / บริการ / Online Course / ผู้นำ...สร้างทีมเวิร์ค ทีมในฝัน

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
-


วัตถุประสงค์
 
 
 
-

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
 
 
 
 
 
 
 
 
-

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
    3 เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์
    4 คุณลักษณะของทีมเวิร์คคุณภาพ
    5 การสร้างความสอดคล้องของค่านิยมให้ครบถ้วน
    6 ปัญหาหลักที่เป็นสาเหตุทำให้ “ทีมไม่เวิร์ค”
    7 การบริหารรูปแบบการทำงานของทีม
    8 Workshop
    9 ภารกิจของผู้นำสร้างทีมเวิร์ค


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ผู้นำ...สร้างทีมเวิร์ค ทีมในฝันโค้ชพัฒนาตัวเอง

แสดงความคิดเห็น