คอร์สอบรมออนไลน์ สนุกกับ คำคู่ สร้างแนวความคิดดีๆ

หน้าแรก / บริการ / Online Course / สนุกกับ คำคู่ สร้างแนวความคิดดีๆ

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
- คำคู่ทำให้เราสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างง่ายๆ เพราะถ้านึกถึงคำคู่แล้ว สามารถเชื่อมโยงกับความหมายของคำที่เรากำหนดไว้ พร้อมกับคำอธิบายแง่คิดดีๆ ก็จะทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนำไปปฏิบัติได้ทันที
- ทั้งนี้ คำคู่ยังมีประโยชน์ในการทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองที่จะทำให้เราเห็นว่าเราสามารถเป็นผู้เลือกได้ว่าจะใช้คำไหนให้สอดคล้องกับสถานการณ์แบบไหน ก็จะเป็นเครื่องมือหรือเทคนิคเล็กๆ ที่ทำให้ทุกคนเกิดทักษะใหม่ๆ โดยไม่รู้ตัว


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจคำคู่ของแต่ประเภท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตัวเองได้อย่างเหมาะสม
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับในแต่ละสถานการณ์และเหมาะกับ Style ของตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
ทัศนคติเชิงลบ V.S. ทัศนคติเชิงบวก
 กรอบความคิดแบบยึดติด V.S. กรอบความคิดแบบเติบโต
 ความเชื่อที่จำกัด V.S. ความเชื่อทรงพลัง
 ความกลัว (Fear) V.S. ความกล้า (Courage)
 พื้นที่ความคุ้นเคย V.S. พื้นที่ท้าทาย
 Workshop : การประยุกต์แนวความคิดสู่การปฏิบัติ

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 ทัศนคติเชิงลบ V S ทัศนคติเชิงบวก
    3 กรอบความคิดแบบยึดติด V S กรอบความคิดแบบเติบโต
    4 ความเชื่อที่จำกัด V S ความเชื่อทรงพลัง
    5 ความกลัว Fear V S ความกล้า Courage
    6 พื้นที่ความคุ้นเคย V S พื้นที่ท้าทาย
    7 workshop
    8 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : สนุกกับ คำคู่ สร้างแนวความคิดดีๆคำคู่แนวความคิดดีๆ