หลักสูตร สนุกกับ คำคู่ สร้างแนวความคิดดีๆ

หน้าแรก / VDO Online Course / สนุกกับ คำคู่ สร้างแนวความคิดดีๆ

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant)

  ขอใบเสนอราคา VDO หลักสูตรนี้

VDO หลักสูตร 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
- คำคู่ทำให้เราสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างง่ายๆ เพราะถ้านึกถึงคำคู่แล้ว สามารถเชื่อมโยงกับความหมายของคำที่เรากำหนดไว้ พร้อมกับคำอธิบายแง่คิดดีๆ ก็จะทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนำไปปฏิบัติได้ทันที
- ทั้งนี้ คำคู่ยังมีประโยชน์ในการทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองที่จะทำให้เราเห็นว่าเราสามารถเป็นผู้เลือกได้ว่าจะใช้คำไหนให้สอดคล้องกับสถานการณ์แบบไหน ก็จะเป็นเครื่องมือหรือเทคนิคเล็กๆ ที่ทำให้ทุกคนเกิดทักษะใหม่ๆ โดยไม่รู้ตัว


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจคำคู่ของแต่ประเภท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตัวเองได้อย่างเหมาะสม
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับในแต่ละสถานการณ์และเหมาะกับ Style ของตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
ทัศนคติเชิงลบ V.S. ทัศนคติเชิงบวก
 กรอบความคิดแบบยึดติด V.S. กรอบความคิดแบบเติบโต
 ความเชื่อที่จำกัด V.S. ความเชื่อทรงพลัง
 ความกลัว (Fear) V.S. ความกล้า (Courage)
 พื้นที่ความคุ้นเคย V.S. พื้นที่ท้าทาย
 Workshop : การประยุกต์แนวความคิดสู่การปฏิบัติ

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1. แนะนำ 03:15 นาที
    2. ทัศนคติเชิงลบ V S ทัศนคติเชิงบวก 06:35 นาที
    3. กรอบความคิดแบบยึดติด V S กรอบความคิดแบบเติบโต 06:48 นาที
    4. ความเชื่อที่จำกัด V S ความเชื่อทรงพลัง 08:12 นาที
    5. ความกลัว Fear V S ความกล้า Courage 07:25 นาที
    6. พื้นที่ความคุ้นเคย V S พื้นที่ท้าทาย 06:07 นาที
    7. workshop 02:12 นาที
    8. สรุป 02:23 นาที