คอร์สอบรมออนไลน์ สร้างคัมภีร์ปิดการขายอย่างเหนือชั้น

หน้าแรก / บริการ / Online Course / สร้างคัมภีร์ปิดการขายอย่างเหนือชั้น

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
- กระบวนการขายที่มีคุณภาพ ต้องจบที่ “การปิดการขาย” ที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ไม่ใช่แค่ปิดการขายได้ แต่ควรได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าและความเต็มใจอย่างแท้จริง การขายครั้งนั้นจึงจะเป็นการขายที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง
- การสร้าง “คัมภีร์ปิดการขาย” ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นเรื่องจำเป็นของพนักงานขาย เพราะรูปแบบการขายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังนั้น เทคนิคที่ใช้ของแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน การสร้างแนวทางของตัวเองที่เหมาะสมย่อมเกิดประสิทธิผลมากกว่า


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นกระบวนการขายอย่างมีระบบที่ชัดเจน จนกระทั่งถึงจุดปิดการขายที่แม่นยำ
 เพื่อนำเสนอเทคนิคการปิดการขายแบบต่างๆ ให้ผู้เรียนได้เลือกใช้กับสถานการณ์ที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
การพัฒนาบุคลิกภาพการขายที่ทรงพลัง
 กระตุ้นสัญญาณซื้อของลูกค้าอย่างมีระบบ
 วิธีรับมือกับการคิดค้านทุกรูปแบบ
  การจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ
  เทคนิคปิดการขายอย่างเป็นธรรมชาติ (วงจรพฤติกรรม)
  สิ่งที่สำคัญสำหรับการปิดการขาย
  Workshop : สร้างคัมภีร์ปิดการขายของตัวเอง

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 การพัฒนาบุคลิกภาพการขายที่ทรงพลัง
    3 กระตุ้นสัญญาณซื้อของลูกค้าอย่างมีระบบ
    4 วิธีรับมือกับการคิดค้านทุกรูปแบบ
    5 การจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ
    6 เทคนิคปิดการขายอย่างเป็นธรรมชาติ
    7 สิ่งที่สำคัญสำหรับการปิดการขาย
    8 workshop
    9 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : สร้างคัมภีร์ปิดการขายอย่างเหนือชั้นsale and marketingพัฒนาตัวเอง