คอร์สอบรมออนไลน์ สร้างแรงบันดาลใจด้วย NLP

หน้าแรก / บริการ / Online Course / สร้างแรงบันดาลใจด้วย NLP

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
    การกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ เกิดจากการเข้าใจธรรมชาติตนเอง ในเรื่องของการทำงานของสมอง ความคิด และ จิตใจ เมื่อนั้น ใจจะบันดาลแรงให้เราเอง

วัตถุประสงค์
   สร้างการตระหนักรู้ถึง ศักยภาพที่ไม่มีขีดจำกัดของตนเอง
การสร้างพลัง และ ความเชื่อมั่นของตนเอง จากความกระจ่างทางกลไกความคิด
การสื่อสารขั้นสูงที่มีคุณภาพ กับตนเอง และ ผู้อื่น อย่างแท้จริง
เกิดการตระหนักและตื่นรู้ในการพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ ชีวิต และ การงาน

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
 
1) NLP Model of Communication
โมเดลการสื่อสารของ NLP
เข้าใจกลไก การทำงาน ของความคิด และ อารมณ์
ยอมรับ และ เข้าใจ ความแตกต่างของผู้อื่น สร้างความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
เรียนรู้ทักษะการหว่านล้อมผู้อื่น ที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกัน
มีความฉลาดทางอารมณ์สูงขึ้น จากการเข้าใจตนเอง และ ผู้อื่น
2) 4 Clouds
เมฆ 4 ก้อน
ตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เป็นลบในตนเองที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จำกัด
ความเชื่อที่มีข้อจำกัด ความคิดลบ อารมณ์ทางด้านลบ ความขัดแย้งในตนเอง
เข้าใจถึงหลักการในการขจัดสิ่งที่เป็นลบและเปลี่ยนการตัดสินใจให้เป็น
การตัดสินใจใหม่ที่ทรงพลัง
3) Cause & Effect
แนวคิดแบบผู้ชนะ
สร้างแนวความคิดที่สร้างพลัง ด้วยการรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเอง และ ไม่กล่าวโทษผู้อื่น
ความรับผิดชอบในตนเอง นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และ ทรงพลัง
การตัดสินใจที่สร้างพลัง
4) Reframe
การเปลี่ยนกรอบความคิด
การตีความหมายใหม่กับเหตุการณ์ที่เป็นลบ หรือ ไม่พึงประสงค์ ให้เป็นความหมายใหม่ที่เพิ่มพลัง
เพื่อค้นหาการเรียนรู้ทางด้านบวกที่แฝงอยู่ในเหตุการณ์ที่เป็นลบ และ ใช้ประโยชน์กับ
ความหมายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เพื่อเปลี่ยนชีวิตให้เดินสู่เป้าหมายที่ต้องการมากยิ่งขึ้น

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 NLP คืออะไร
    3 ประวัติ และ ความหมายของ NLP
    4 แม่แบบการสื่อสาร NLP
    5 เมฆ 4 ก้อน
    6 ความคิดของผู้ชนะ At Cause
    7 เปลี่ยนกรอบความคิด Reframe
    8 Workshop สร้างแรงบันดาลใจด้วย NLP


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : NLPบันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจ