คอร์สอบรมออนไลน์ หลักพื้นฐานของการเขียนโมเดลธุรกิจ

(Business Model Canvas)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / หลักพื้นฐานของการเขียนโมเดลธุรกิจ

คอร์ส 30 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง

หลักการและแนวความคิด
    การเรียนรู้และเข้าใจ “แม่แบบโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas)” สามารถทำให้กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy) ได้สอดคล้องกับจุดประสงค์ขององค์กร เพราะทำให้เห็นภาพใหญ่อย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับผู้มองการณ์ไกล ผู้คิดการใหญ่ และผู้ต้องการชนะในการแข่งขันทางธุรกิจ

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจองค์ประกอบสำคัญของ Business Model Canvas เบื้องต้นได้อย่างครบถ้วน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการประเมินธุรกิจของตัวเองด้วย แม่แบบโมเดลธุรกิจ (BMC) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
องค์ประกอบทั้ง 9 อย่างของโมเดลธุรกิจ
กลุ่มลูกค้าคาดหวัง (Customer Segments)
คุณค่าที่ตอบสนองความต้องการ (Value Propositions)
ช่องทางเข้าถึงกลุ่มลูกค้า (Channels)
การสร้างความสัมพันธ์ (Customer Relationship)
กระแสรายได้ (Revenue Streams)
ทรัพยากรหลัก (Key Resources)
กิจกรรมหลัก (Key Activities)
พันธมิตรหลัก (Key Partners)
โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure)
Workshop : ออกแบบโมเดลธุรกิจของตัวเอง


กลุ่มหลักสูตร Course Online

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

หลักสูตร สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 6 ตุลาคม 2563

3,500 บาท

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
วันที่ 9 ตุลาคม 2563

3,500 บาท

หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

3,500 บาท

หลักสูตร ความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานแม่บ้าน

อ. วราภรณ์ โหมดวิจิตร
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

3,500 บาท

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การเขียนโมเดลธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น