คอร์สอบรมออนไลน์ หัวหน้างาน 3 เก่ง พัฒนาคน สร้างผลงาน

หน้าแรก / บริการ / Online Course / หัวหน้างาน 3 เก่ง พัฒนาคน สร้างผลงาน

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
   การพัฒนาหัวหน้างานให้มีความพร้อมในการพัฒนาตัวเองและทีมงานเป็นเรื่องสำคัญ เพราะผลการปฏิบัติงานที่ดีเกิดขึ้นจากการที่ทีมงานสร้างผลงานที่ดี โดยผ่านการดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาจากหัวหน้างาน ทำให้หัวหน้างานต้องเก่งใน 3 เรื่อง
   การพัฒนาคนในฐานะโค้ช สร้างผลงานที่ดี เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่หัวหน้างานควรมีความพร้อมในการใช้ทักษะต่างๆ อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบุคลากรในแต่ละระดับ และขอบเขตความรับผิดชอบ เพื่อให้ทีมงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดี บรรลุเป้าหมายได้ตามที่ต้องการ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
   • เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองให้พร้อมกับการเป็น “หัวหน้างาน 3 เก่ง” และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้ทันที
   • เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการใช้ภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) กับการทำให้ทีมงานยอมรับ และปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ
รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร
  • หัวหน้างาน 3 เก่ง (Conceptual)
  • การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ (เก่งงาน)
  • การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
  • การปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา
  • การพัฒนาทีมงานในฐานะโค้ช (Leader as a Coach)
  • นิยาม ความหมายของการโค้ชงาน
  • การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill)
  • Workshop : การพัฒนาตัวเองในฐานะหัวหน้างาน

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 หัวหน้างาน 3 เก่ง Conceptual
    3 การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ เก่งงาน
    4 การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
    5 การปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา
    6 การพัฒนาทีมงานในฐานะโค้ช Leader as a Coach
    7 นิยาม ความหมายของการโค้ชงาน
    8 การพัฒนาทักษะการโค้ช Coaching Skill
    9 Workshop
    10 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ผู้นำหัวหน้างานพัฒนาคน