คอร์สอบรมออนไลน์ เทคนิคการขายและการบริการให้สอดคล้องการตลาด

หน้าแรก / บริการ / Online Course / เทคนิคการขายและการบริการให้สอดคล้องการตลาด

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
   การพัฒนาคุณสมบัติ “นักขายพิชิตเป้าหมาย” ในปัจจุบัน ต้องให้ความสำคัญกับความครบเครื่องที่ครอบคลุม เทคนิคการขาย การให้บริการที่ดี เหนือความคาดหวัง แล้วสอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดขององค์กร เป็นการผสมผสานทั้ง 3 เรื่อง ที่เกี่ยวข้องกันให้อยู่ในตัวตนของนักขาย ก็จะทำให้นักขายประสบความสำเร็จ พิชิตเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้
การผสมผสานหลักการขาย หลักการบริการ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาด จะช่วยทำให้นักขายสามารถนำเสนอสินค้า/บริการที่ได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างชัดเจน เพราะการตลาดเป็นเครื่องมือหนึ่งที่นักขายสามารถนำมาใช้กระตุ้นการสนใจและตัดสินใจได้เร็วขึ้น
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
   • เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ในการสร้างกรอบความคิดที่ดีของการเป็นนักขายหัวใจบริการใน Style ของตัวเอง และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ทันที
   • เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาเทคนิคการขายและการบริการ เข้าถึงใจลูกค้าได้อย่างแท้จริง ได้ฝึกฝนทักษะต่างๆเชิงปฏิบัติการด้วยตัวเอง
รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร
  • คุณสมบัติของนักขายหัวใจบริการ
  • การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ (Sales Management System)
  • เรียนรู้กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Adoption Process)
  • เทคนิคการขายและการบริการให้เกิดความภักดี (Loyalty Expansion)
  • เทคนิคการขายให้ตรงคุณลักษณะของลูกค้า (DISC)
  • การนำเสนอ 4Ps ให้สอดคล้องกับ 4Cs
  • การใช้ Digital Marketing กับงานขายและการบริการ
  • Workshop : กำหนดแนวทางการขายและบริการของตัวเอง

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 คุณสมบัติของนักขายหัวใจบริการ
    3 การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ
    4 เรียนรู้กระบวนการตัดสินใจซื้อ Adoption Process
    5 เทคนิคการขายและการบริการให้เกิดความภักดี
    6 เทคนิคการขายให้ตรงคุณลักษณะของลูกค้า DISC
    7 การนำเสนอ 4Ps ให้สอดคล้องกับ 4Cs
    8 การใช้ Digital Marketing กับงานขายและการบริการ
    9 Workshop
    10 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การตลาดการขายการบริการ