คอร์สอบรมออนไลน์ เทคนิคการจัดทำโปรแกรมการฝึกอบรมแบบต่อเนื่อง

หน้าแรก / บริการ / Online Course / เทคนิคการจัดทำโปรแกรมการฝึกอบรมแบบต่อเนื่อง

คอร์ส 1 วัน (ประมาณ 6 ชั่วโมง)
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

 การจัดทำโปรแกรมการฝึกอบรมแบบต่อเนื่อง มุ่งเน้น........


 การออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมแบบต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อง.....
   • New Action
   • Growth Mindset
   • Behavior Transform
   • Value Sustainable

 ประเด็นสำคัญที่ผู้ออกแบบควรให้ความสำคัญ คือ......
   • Pain & Gain
   • Customer Need
   • Program Framework
   • Training & Coaching Process
   • Evaluation Plan
   • Role of Instructor


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : จัดทำโปรแกรมการฝึกอบรมแบบต่อเนื่อง