คอร์สอบรมออนไลน์ เทคนิคการสร้างหลักสูตรของตัวเอง

หน้าแรก / บริการ / Online Course / เทคนิคการสร้างหลักสูตรของตัวเอง

คอร์ส 1 วัน (ประมาณ 6 ชั่วโมง)
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

 


วิทยากร...สามารถนำเสนอสิ่งที่ผู้เรียนสนใจและโดนใจได้ !! คุณในฐานะวิทยากร....ติดขัดเรื่องการทำหลักสูตรให้น่าสนใจหรือไม่ ?

เทคนิคการทำหลักสูตร
การโค้ช เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดผลลัพธ์คืออะไร ?
การโค้ช คุณมีความรู้ ความสามารถในเรื่องอะไร ?
การโค้ช คุณชอบนำเสนอด้วย Style ไหน ?
การโค้ช คุณมีเทคนิคการนำเสนอให้โดนใจผู้เรียนอย่างไร ?
การโค้ช องค์ประกอบที่สำคัญที่ควรมีในหลักสูตรคือเรื่องอะไร ?


“คำถามเหล่านี้เป็นการสำรวจแนวความคิดเบื้องต้นก่อนทำหลักสูตร”

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ
การโค้ช หลักสูตรที่สร้างขึ้นมาด้วยตัวเองทันที
การโค้ช กรอบในการจัดทำหลักสูตรอื่นๆ ต่อไป
การโค้ช ความเชื่อมั่นในการออกแบบหลักสูตรของตัวเอง
การโค้ช เทคนิคในการปรับแต่งหลักสูตรให้น่าสนใจ
การโค้ช การเชื่อมโยงเนื้อหาของหลักสูตรให้เป็นเรื่องราว


แนวความคิดของโครงการนี้ จัดดำเนินการขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้ผู้ที่เป็นวิทยากรและสนใจการจัดทำหลักสูตรของตัวเอง ในรูปแบบของ Training & Group Coaching ( T& GC )  สามารถสร้างหลักสูตรของตัวเองได้ทันที


 


 


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

หลักสูตร ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 11 มีนาคม 2564

3,500 บาท

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
วันที่ 18 มีนาคม 2564

3,500 บาท

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 23 มีนาคม 2564

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

3,500 บาท

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : สร้างหลักสูตรเทคนิคตัวเอง

แสดงความคิดเห็น