คอร์สอบรมออนไลน์ เทคนิคการสร้างหลักสูตรของตัวเอง

หน้าแรก / บริการ / Online Course / เทคนิคการสร้างหลักสูตรของตัวเอง

คอร์ส 1 วัน (ประมาณ 6 ชั่วโมง)
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

 


วิทยากร...สามารถนำเสนอสิ่งที่ผู้เรียนสนใจและโดนใจได้ !! คุณในฐานะวิทยากร....ติดขัดเรื่องการทำหลักสูตรให้น่าสนใจหรือไม่ ?

เทคนิคการทำหลักสูตร
การโค้ช เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดผลลัพธ์คืออะไร ?
การโค้ช คุณมีความรู้ ความสามารถในเรื่องอะไร ?
การโค้ช คุณชอบนำเสนอด้วย Style ไหน ?
การโค้ช คุณมีเทคนิคการนำเสนอให้โดนใจผู้เรียนอย่างไร ?
การโค้ช องค์ประกอบที่สำคัญที่ควรมีในหลักสูตรคือเรื่องอะไร ?


“คำถามเหล่านี้เป็นการสำรวจแนวความคิดเบื้องต้นก่อนทำหลักสูตร”

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ
การโค้ช หลักสูตรที่สร้างขึ้นมาด้วยตัวเองทันที
การโค้ช กรอบในการจัดทำหลักสูตรอื่นๆ ต่อไป
การโค้ช ความเชื่อมั่นในการออกแบบหลักสูตรของตัวเอง
การโค้ช เทคนิคในการปรับแต่งหลักสูตรให้น่าสนใจ
การโค้ช การเชื่อมโยงเนื้อหาของหลักสูตรให้เป็นเรื่องราว


แนวความคิดของโครงการนี้ จัดดำเนินการขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้ผู้ที่เป็นวิทยากรและสนใจการจัดทำหลักสูตรของตัวเอง ในรูปแบบของ Training & Group Coaching ( T& GC )  สามารถสร้างหลักสูตรของตัวเองได้ทันที


 


 


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : สร้างหลักสูตรเทคนิคตัวเอง