คอร์สอบรมออนไลน์ เทคนิคการสร้างเครื่องมือการโค้ชชิ่งของตัวเอง

(Coach Tools Sharing)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / เทคนิคการสร้างเครื่องมือการโค้ชชิ่งของตัวเอง

คอร์ส 1 วัน (ประมาณ 6 ชั่วโมง)
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

แนวความคิดของการเป็นโค้ช
การโค้ช การดึงศักยภาพของโค้ชชี่ที่ซ่อนอยู่
การโค้ช การช่วยเหลือให้โค้ชชี่ค้นพบวิธีการของตัวเอง
การโค้ช การทำให้โค้ชชี่เกิดความเชื่อมั่นในการเดินทางสู่เป้าหมาย
การโค้ช การพาโค้ชชี่ออกจากที่หนึ่ง ไปอีกที่หนึ่งที่โค้ชชี่ต้องการ
การโค้ช การทำให้โค้ชชี่สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร
การโค้ช แนวความคิดของการสร้างเครื่องมือการโค้ชชิ่ง
การโค้ช จุดประสงค์ของการสร้างเครื่องมือด้วยตัวเอง
การโค้ช การสร้างเครื่องมือโดยอ้างอิงหลักการโค้ชสากล
การโค้ช เทคนิคการสร้างเครื่องมือประเภทต่างๆ
การโค้ช Workshop : การออกแบบเครื่องมือของตัวเอง
การโค้ช การใช้เครื่องมือในกระบวนการ การโค้ชชิ่ง (Coaching)
การโค้ช Role Playing : ดำเนินการโค้ชชิ่งด้วยเครื่องมือของตัวเอง
การโค้ช หลักการพัฒนาเครื่องมือการโค้ชชิ่งเพิ่มเติม
การโค้ช ประเด็นสำคัญของการพัฒนาเครื่องมือให้มีคุณภาพกลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : สร้างเครื่องมือการโค้ชชิ่งSharing