คอร์สอบรมออนไลน์ เทคนิคการสร้างเครื่องมือการโค้ชชิ่งของตัวเอง

(Coach Tools Sharing)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / เทคนิคการสร้างเครื่องมือการโค้ชชิ่งของตัวเอง

คอร์ส 1 วัน (ประมาณ 6 ชั่วโมง)
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

แนวความคิดของการเป็นโค้ช
การโค้ช การดึงศักยภาพของโค้ชชี่ที่ซ่อนอยู่
การโค้ช การช่วยเหลือให้โค้ชชี่ค้นพบวิธีการของตัวเอง
การโค้ช การทำให้โค้ชชี่เกิดความเชื่อมั่นในการเดินทางสู่เป้าหมาย
การโค้ช การพาโค้ชชี่ออกจากที่หนึ่ง ไปอีกที่หนึ่งที่โค้ชชี่ต้องการ
การโค้ช การทำให้โค้ชชี่สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร
การโค้ช แนวความคิดของการสร้างเครื่องมือการโค้ชชิ่ง
การโค้ช จุดประสงค์ของการสร้างเครื่องมือด้วยตัวเอง
การโค้ช การสร้างเครื่องมือโดยอ้างอิงหลักการโค้ชสากล
การโค้ช เทคนิคการสร้างเครื่องมือประเภทต่างๆ
การโค้ช Workshop : การออกแบบเครื่องมือของตัวเอง
การโค้ช การใช้เครื่องมือในกระบวนการ การโค้ชชิ่ง (Coaching)
การโค้ช Role Playing : ดำเนินการโค้ชชิ่งด้วยเครื่องมือของตัวเอง
การโค้ช หลักการพัฒนาเครื่องมือการโค้ชชิ่งเพิ่มเติม
การโค้ช ประเด็นสำคัญของการพัฒนาเครื่องมือให้มีคุณภาพกลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

หลักสูตร ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 11 มีนาคม 2564

3,500 บาท

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
วันที่ 18 มีนาคม 2564

3,500 บาท

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 23 มีนาคม 2564

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

3,500 บาท

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : สร้างเครื่องมือการโค้ชชิ่งSharing

แสดงความคิดเห็น