คอร์สอบรมออนไลน์ เทคนิคการเขียนหลักสูตรและการสอนสำหรับวิทยากรภายใน

(Train the internal Trainer)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / เทคนิคการเขียนหลักสูตรและการสอนสำหรับวิทยากรภายใน

คอร์ส 1.30 ชั่วโมง
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวคิด
   • งานสอนงานน้องด้วยรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสอนหน้างานจะทำอย่างไรที่จะทำให้หัวหน้างานสามารถนำเทคโนโลยีซึ่งเป็นความรู้ฝังลึกออกมาจัดทำเป็นหลักสูตรได้เพราะจะทำให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง
   • การทำให้หัวหน้างานเป็นวิทยากรภายในองค์กรหรือ Internal Trainer ก็จะทำให้ความรู้ฝังลึกนั้นถูกนำออกมาจัดทำเป็นหลักสูตร เอกสารการสอน สื่อ-อุปกรณ์ช่วยสอนต่างๆ ซึ่งทำให้ความรู้ ถูกรวบรวมไปเป็นองค์ความรู้ขององค์กร เมื่อนำมาเข้าระบบ KM (Knowledge Management) ก็จะทำให้ความรู้นี้ถูกแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆได้อย่างง่ายดาย


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
   • เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวคิดในการเตรียมตัวสำหรับเขียนหลักสูตร
   • เพื่อให้มีความเข้าใจในประเด็นสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนนำ Tacit Knowledge มาใช้
   • ให้ผู้เรียนสามารถจัดเตรียม สไลด์ บทพูด(script) กิจกรรม และ เทคนิคต่างๆมาใช้ในการสอนได้


เนื้อหาของหลักสูตร
   • คำถามเตรียมตัวสำหรับเขียนหลักสูตร
   • การเขียนหลักสูตรให้โดนใจ
   • สไลด์ (Slide) ประเภทต่างๆ
   • แนวทางการเขียนบทพูด (Script) แต่ละสไลด์
   • กิจกรรมที่สามารถใช้ประกอบการฝึกอบรม
   • เทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆ
   • บทบาทวิทยากรภายในองค์กร (Internal Trainer)
   • การบ้าน เพื่อฝึกฝนการเป็นวิทยากรภายใน
Project Assignment :

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 90-120 นาที
    1 เทคนิคการเขียนหลักสูตรและการสอนสำหรับวิทยากรภายใน
    2 คำถามเตรียมตัวสำหรับเขียนหลักสูตร
    3 การเขียนหลักสูตรให้โดนใจ
    4 รูปแบบการเขียนรายละเอียดของหลักสูตร แบบที่ 1
    5 รูปแบบการเขียนรายละเอียดของหลักสูตร แบบที่ 2
    6 รูปแบบการเขียนรายละเอียดของหลักสูตร แบบที่ 3
    7 รูปแบบการเขียนรายละเอียดของหลักสูตร แบบที่ 4
    8 สไลด์ Slide ประเภทต่างๆ
    9 แนวทางการเขียนบทพูด Script แต่ละสไลด์
    10 กิจกรรมที่สามารถใช้ประกอบการฝึกอบรม
    11 การออกแบบ Slide Story Board ของหลักสูตร
    12 เทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆ
    13 การบ้าน เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
    14 เรื่องที่ต้องดำเนินการ Project Assignment
    15 บทบาทวิทยากรภายในองค์กร Internal Trainer
    16 สรุปจบ


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Train the trainerเทคนิคการเขียนหลักสูตรเขียนหลักสูตร