คอร์สอบรมออนไลน์ เทคนิคการเขียนหลักสูตรและการสอนสำหรับวิทยากรภายใน

(Train the internal Trainer)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / เทคนิคการเขียนหลักสูตรและการสอนสำหรับวิทยากรภายใน

คอร์ส 30 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง

หลักการและแนวคิด
   • งานสอนงานน้องด้วยรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสอนหน้างานจะทำอย่างไรที่จะทำให้หัวหน้างานสามารถนำเทคโนโลยีซึ่งเป็นความรู้ฝังลึกออกมาจัดทำเป็นหลักสูตรได้เพราะจะทำให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง
   • การทำให้หัวหน้างานเป็นวิทยากรภายในองค์กรหรือ Internal Trainer ก็จะทำให้ความรู้ฝังลึกนั้นถูกนำออกมาจัดทำเป็นหลักสูตร เอกสารการสอน สื่อ-อุปกรณ์ช่วยสอนต่างๆ ซึ่งทำให้ความรู้ ถูกรวบรวมไปเป็นองค์ความรู้ขององค์กร เมื่อนำมาเข้าระบบ KM (Knowledge Management) ก็จะทำให้ความรู้นี้ถูกแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆได้อย่างง่ายดาย


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
   • เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวคิดในการเตรียมตัวสำหรับเขียนหลักสูตร
   • เพื่อให้มีความเข้าใจในประเด็นสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนนำ Tacit Knowledge มาใช้
   • ให้ผู้เรียนสามารถจัดเตรียม สไลด์ บทพูด(script) กิจกรรม และ เทคนิคต่างๆมาใช้ในการสอนได้


เนื้อหาของหลักสูตร
   • คำถามเตรียมตัวสำหรับเขียนหลักสูตร
   • การเขียนหลักสูตรให้โดนใจ
   • สไลด์ (Slide) ประเภทต่างๆ
   • แนวทางการเขียนบทพูด (Script) แต่ละสไลด์
   • กิจกรรมที่สามารถใช้ประกอบการฝึกอบรม
   • เทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆ
   • บทบาทวิทยากรภายในองค์กร (Internal Trainer)
   • การบ้าน เพื่อฝึกฝนการเป็นวิทยากรภายใน
Project Assignment :


กลุ่มหลักสูตร Course Online

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

3,500 บาท

หลักสูตร ความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานแม่บ้าน

อ. วราภรณ์ โหมดวิจิตร
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

3,500 บาท

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Train the trainerเทคนิคการเขียนหลักสูตรเขียนหลักสูตร

แสดงความคิดเห็น