คอร์สอบรมออนไลน์ เทคนิคการโค้ชแบบ 1:1 Coaching อย่างง่ายๆ ชุด 2

(Coaching Technique II)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / เทคนิคการโค้ชแบบ 1:1 Coaching อย่างง่ายๆ ชุด 2

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
- การโค้ช (Coaching) เป็นกระบวนการที่โค้ชใช้ในการช่วยเหลือให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเอง ด้วยการค้นพบวิธีการที่เหมาะสมของตัวเขาเองผ่านทักษะและเทคนิคของโค้ชที่ใช้ตามหลักการที่ถูกต้องเหมาะสมกับโค้ชชี่แต่ละคนและเป้าหมายที่แตกต่างกันของการโค้ช เช่น
การพาโค้ชชี่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งที่เป็นเป้าหมาย
การทำให้โค้ชชี่เกิดความสมดุลในชีวิตของตัวเอง
การช่วยให้โค้ชชี่มีวิธีการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
การทำให้โค้ชชี่มีสติระลึกรู้ของตัวเอง
เป็นต้น
วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้โค้ชมีความมั่นใจในการโค้ชของตัวเองทุกครั้งที่ดำเนินการโค้ชผ่านเทคนิคและประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้โค้ชสามารถนำหลักการและเทคนิคในการโค้ชไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ Style ของตัวเอง
รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
เทคนิคการใช้คำสำคัญขยายความเป็นตัวตนของโค้ชชี่
เทคนิคการทำให้โค้ชชี่ย้อนอดีตค้นหาคุณค่า
เทคนิคการสร้างมุมมองใหม่กับเรื่องราวเชิงลบ
เทคนิคการทำให้โค้ชชี่สำรวจตัวเองเชิงลึก (ระหว่างการโค้ช)
เทคนิคการใช้สัญลักษณ์แทนเรื่องราวของโค้ชชี่ (ขออนุญาตโค้ชชี่ก่อน)
เทคนิคการใช้จิตวิทยาเชิงบวกในการโค้ช
Workshop : การพัฒนาเทคนิคการโค้ชของตัวเอง


เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 เทคนิคการใช้คำสำคัญขยายความเป็นตัวตนของโค้ชชี่
    3 เทคนิคการทำให้โค้ชชี่ย้อนอดีตค้นหาคุณค่า
    4 เทคนิคการสร้างมุมมองใหม่กับเรื่องราวเชิงลบ
    5 เทคนิคการทำให้โค้ชชี่สำรวจตัวเองเชิงลึก ระหว่างการโค้ช
    6 เทคนิคการใช้สัญลักษณ์แทนเรื่องราวของโค้ชชี่
    7 เทคนิคการใช้จิตวิทยาเชิงบวกในการโค้ช
    8 Workshop การพัฒนาเทคนิค การโค้ชของตัวเอง
    9 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ิCoaching Technique IITechniqueCoaching 

แสดงความคิดเห็น