คอร์สอบรมออนไลน์ เพิ่มประสิทธิภาพ PDCA ด้วยเทคนิคการคิดและการรายงานแบบA3

(Effective Management with PDCA and A3 Thinking & Report)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / เพิ่มประสิทธิภาพ PDCA ด้วยเทคนิคการคิดและการรายงานแบบA3

คอร์ส 30 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง

หลักการและแนวคิด
   หลักการทำงานปกติการทำให้งานบรรลุ ผลสำเร็จ โดยธรรมชาติของการทำงาน จะมีดำเนินงาน และ/หรือ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องสื่อสารให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้รับรู้ถึงความก้าวหน้า อีกทั้งวิธีการในการบรรลุเป้าหมาย หรือ การแก้ปัญหา จึงต้อง มีเครื่องมือทั้งในการดำเนินการและการสื่อสารนำเสนอ


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
   • เพื่อให้ผู้เรียนเครื่องมือในการสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA
   • เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักเครื่องมือการนำเสนอด้วย A3 Report
   • เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการคิด การสรุป และ การนำเสนอ อย่างเป็นระบบ


เนื้อหาของหลักสูตร
   • หลักการของ PDCA
   • กรอบความคิดของการใช้ PDCA ในส่วนต่างๆ
     o การให้ความสำคัญของการวางแผน (P)
     o การปฏิบัติตามแผนด้วยความมีวืนัย
   • การพัฒนาทักษะ (Skill) ต่างๆกับการใช้ PDCA
     o Tools Template
     o Analytical Thinking
   • หลักการของ A3 Report
   • การนำ A3 Report ใช้ในการนำเสนอ


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 11 มีนาคม 2564

3,500 บาท

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
วันที่ 18 มีนาคม 2564

3,500 บาท

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 23 มีนาคม 2564

3,500 บาท

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : PDCAA3 Report7 Waste

แสดงความคิดเห็น