คอร์สอบรมออนไลน์ โค้ชชีวิตตัวเอง...พิชิตความสำเร็จ

(Self-Coaching for Success)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / โค้ชชีวิตตัวเอง...พิชิตความสำเร็จ

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
   คนที่รู้จักตัวเองดีที่สุด ก็คือตัวเราเอง ดังนั้นการโค้ชชิ่งตัวเอง เพื่อให้เอาชนะข้อจำกัด สร้างการเปลี่ยนแปลง และมีทัศนคติเชิงบวกต่อปัญหาและอุปสรรคด้วยวิธีการสร้างความกล้าหาญ ขจัดความหวาดกลัว ก็จะทำให้เราสามารถบริหารจัดการและสร้างความสำเร็จในตัวเองได้
   การโค้ชชีวิตตัวเอง เป็นเทคนิคและกระบวนการที่ใช้ในการจัดการกับชีวิตของตัวเองด้วยแนวทางและ Style ของตัวเอง เพื่อให้ตัวเองสามารถบรรลุป้าหมาย และพิชิตความสำเร็จ โดยการฝึกฝนแนวความคิดของตัวเองจนกลายเป็นธรรมชาติ (พฤติกรรมใหม่) ของตัวเอง ซึ่งสามารถถ่ายทอด หลักการ, เทคนิค, แนวคิดและกระบวนการนี้ให้กับผู้อื่นนำไปพัฒนาต่อไปได้

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีวิธีการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้ด้วยตัวเอง
เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนนำสิ่งที่ได้รับไปฝึกฝนกับตัวเอง ให้สามารถพิชิตเป้าหมายของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
คุณรู้สึกอย่างไรกับเรื่องเหล่านี้
คุณสมบัติของโค้ชภายใน (Inner Coach) ที่ดี
อุปสรรคของการพัฒนาตัวเอง
พัฒนาตัวเองด้วยหลักการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
หลักในการดึงศักยภาพตัวเองด้วยการเป็นโค้ชตัวเอง
การใช้คำถามชวนคิดกับการโค้ชตัวเอง
Workshop : กำหนดแนวทางในการโค้ชตัวเอง
เปลี่ยนความคิดกับเหตุการณ์ใหม่...พิชิตเป้าหมาย

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 คุณรู้สึกอย่างไรกับเรื่องเหล่านี้
    3 คุณสมบัติของโค้ชภายใน Inner Coach ที่ดี
    4 อุปสรรคของการพัฒนาตัวเอง
    5 พัฒนาตัวเองด้วยหลักการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
    6 หลักในการดึงศักยภาพตัวเองด้วยการเป็นโค้ชตัวเอง
    7 การใช้คำถามชวนคิดกับการโค้ชตัวเอง
    8 เปลี่ยนความคิดกับเหตุการณ์ใหม่ พิชิตเป้าหมาย
    9 Workshop กำหนดแนวทางในการโค้ชตัวเอง
    10 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : โค้ชความสำเร็จชีวิต