คอร์สอบรมออนไลน์ Kaizen กระบวนการปรับปรุงงานสู่ความเป็นเลิศ

(KAIZEN For Working Continuous Improvement Process)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / Kaizen กระบวนการปรับปรุงงานสู่ความเป็นเลิศ

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวคิด
  • ในการทำงานใดๆนั้นเรามีเป้าหมายและแผนงานอยู่เสมอ แต่ก็มักจะมีเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาทำให้เราไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานจะทะลุเป้าหมายได้การทำงานอย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุงอยู่เสมอจะช่วยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้
  • การปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องไม่เพียงทำให้งานบรรลุเป้าหมาย แต่อาจยังสามารถทำให้คุณภาพของงานดีขึ้นในแง่มุมต่างๆเช่นผลลัพธ์ใหม่กระบวนการทำงานสั้นลงวิธีการใหม่ เกิดความคิดหรือทักษะใหม่ๆได้


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  • เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวคิดในการใช้ Kaizenในการบริหารงาน
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ Kaizen สร้างสิ่งใหม่ๆได้
  • ให้ผู้เรียนรู้จักความสูญเปล่าและสามารถบริหารได้


เนื้อหาของหลักสูตร
1. การใช้ Kaizen สร้าง Continuous improvement อะไรบ้าง
2 เกิดเรื่องใหม่ๆ เมื่อใช้ Kaizen
   o New result
   o New process
   o New Method
   o New Thinking
   o New MindSet
3 บริหารความสูญเปล่า (waste)
   o ความสูญเปล่าของแผนกต่างๆ
   o เทคนิคการลดความสูญเปล่า


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Kaizenกระบวนการ Kaizenไคเซ็น