คอร์สอบรมออนไลน์ Kaizen กระบวนการปรับปรุงงานสู่ความเป็นเลิศ

(KAIZEN For Working Continuous Improvement Process)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / Kaizen กระบวนการปรับปรุงงานสู่ความเป็นเลิศ

คอร์ส 30 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง

หลักการและแนวคิด
  • ในการทำงานใดๆนั้นเรามีเป้าหมายและแผนงานอยู่เสมอ แต่ก็มักจะมีเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาทำให้เราไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานจะทะลุเป้าหมายได้การทำงานอย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุงอยู่เสมอจะช่วยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้
  • การปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องไม่เพียงทำให้งานบรรลุเป้าหมาย แต่อาจยังสามารถทำให้คุณภาพของงานดีขึ้นในแง่มุมต่างๆเช่นผลลัพธ์ใหม่กระบวนการทำงานสั้นลงวิธีการใหม่ เกิดความคิดหรือทักษะใหม่ๆได้


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  • เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวคิดในการใช้ Kaizenในการบริหารงาน
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ Kaizen สร้างสิ่งใหม่ๆได้
  • ให้ผู้เรียนรู้จักความสูญเปล่าและสามารถบริหารได้


เนื้อหาของหลักสูตร
1. การใช้ Kaizen สร้าง Continuous improvement อะไรบ้าง
2 เกิดเรื่องใหม่ๆ เมื่อใช้ Kaizen
   o New result
   o New process
   o New Method
   o New Thinking
   o New MindSet
3 บริหารความสูญเปล่า (waste)
   o ความสูญเปล่าของแผนกต่างๆ
   o เทคนิคการลดความสูญเปล่า


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 11 มีนาคม 2564

3,500 บาท

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
วันที่ 18 มีนาคม 2564

3,500 บาท

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 23 มีนาคม 2564

3,500 บาท

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Kaizenกระบวนการ Kaizenไคเซ็น

แสดงความคิดเห็น