สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง (Entraining Platform)

รับจัดโปรแกรมการฝึกอบรมด้วยกระบวนการโค้ช จากหลักสูตรที่เรามี มากกว่า 1,000 หลักสูตร
รับออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณองค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางสถาบันครับ

ทางสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง เรารับจัดโปรแกรมการฝึกอบรม โดยใช้แนวทางการสอนรูปแบบเฉพาะของทางสถาบันที่ชื่อว่า
Training & Group Coaching [T&GC]

ซึ่งให้ผลที่ดีมากในการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนหลังเข้ารับการอบรม เราจึงมั่นใจว่าหลังการอบรม
>> ผู้เรียนต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง !!! <<

หลักสูตรต่างๆ ที่ใช้เทคนิคการสอนแบบ Training & Group Coaching

Public Course

คือการเปิดอบรมภายนอก สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเอง และ/หรือ รายบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจในกุญแจสำคัญของเรื่องที่ต้องการอบรมนั้นๆ

In-house Course

คือลักษณะการจัดอบรม/สัมมนาภายในหน่วยงาน ซึ่งมีบุคลากรที่ต้องการพัฒนาเป็นจำนวนมาก การฝึกอบรม/สัมมนาภายในจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง

กลุ่มหลักสูตร ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

คลิ๊กดูหัวข้อด้านล่าง เพื่อดูกลุ่มหลักสูตรทั้งหมดของเอ็นเทรนนิ่ง

วิทยากรที่ดำเนินการ ฝึกอบรม 4 Style

Training & Group Coaching

การฝึกอบรมแบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่ผู้เรียนต้องเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ โดยสามารถนำความรู้และหลักการต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ได้จริงบนสภาพแวดล้อมของตนเอง

Hardskill style บรรยาย,workshop

รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคู่กับทฤษฎี โดยเน้นการใช้เครื่องมือ เพื่ออธิบายประมวลสรุปให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้าใจและมีทักษะเบื้องต้นเพียงพอในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้

Training and Workshop

อบรมเชิงปฏิบัติการควบคู่กับทฤษฎี โดยใช้ เป็นรูปแบบการฝึกอบรม (training) และฝึกปฏิบัติ (workshop)

Training and Activity

เน้นการบรรยายแบบมีส่วนร่วม โดยให้ผู้รับฟังทำกิจกรรม และ การฝึกปฏิบัติ

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง 10 รูปแบบ

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Brain Base Coaching
(BBC)

การใช้ศาสตร์การทำงานของสมองเชื่อมโยงเนื้อหา

Neuro Linguistic Programming
(NLP)

การใช้เทคนิค NLP สร้างกรอบความคิดใหม่

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช

คำถามที่พบบ่อย

ผลงานการ ฝึกอบรม-สัมมนา ที่ผ่านมาของเรา

แหล่งรวบรวมความรู้-เครื่องมือ ในเรื่องศาสตร์ของการฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากร

แบบทดสอบออนไลน์ ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

มีแนวการสอนที่มีเอกลักษณ์ และหลักสูตรฝึกอบรมที่หลากหลายมากกว่า 1,000 หลักสูตร รวมถึงทีมวิทยากรที่มีความพร้อมสำหรับการจัดฝึกอบรม สัมมนา เพื่อให้ท่านและองค์กรของท่านได้
คุณภาพสูงสุด และเกิดผลการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน...
เราพร้อมแล้ว... ที่จะเปิดรับสมัครสมาชิก เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา เพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมาย

Tel : 0-2374-8638 , 0-2732-2345
Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352