คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
หน้าหลัก วิทยากร อ.ปกรณ์ ตัวอย่างการสอน
update 8 ก.ค. 59
 
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตรเทคนิคการโค้ช
เชิงลึกกับการถอดบทเรียนการโค้ช
เรื่อง Un-Pack หมายถึงอะไร?
update 18 ส.ค. 59
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตรเทคนิคการโค้ช
เชิงลึกกับการถอดบทเรียนการโค้ช
เรื่อง one page Coaching Conceptual
update 18 ส.ค. 59
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตรเทคนิคการโค้ช
เชิงลึกกับการถอดบทเรียนการโค้ช
เรื่อง องค์ประกอบที่สำคัญของการโค้ช
update 18 ส.ค. 59
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตรเทคนิคการโค้ช
เชิงลึกกับการถอดบทเรียนการโค้ช
เรื่อง นิยามความหมายของการโค้ช
update 18 ส.ค. 59
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
เรื่อง หัวใจสำคัญของงานบริการ
update 4 ส.ค. 59
 
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
เรื่อง แนวทางในการฝึกอบรม
update 4 ส.ค. 59
 
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
เรื่อง Minset คือ ความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม
update 4 ส.ค. 59
 
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
เรื่อง การเรียนรู้การทำงานของสมอง
update 4 ส.ค. 59
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน
เรื่อง เทคนิคการตั้งเป้าหมายพิชิตเป้าหมาย KPI
update 8 ก.ค. 59
 
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน
เรื่อง สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับเป้าหมาย Goal
update 8 ก.ค. 59
 
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน
เรื่อง เทคนิคการกำหนดเป้าหมายอย่างมีกลยุทธ์
update 8 ก.ค. 59
 
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตรเทคนิคการตั้ง
เป้าหมาย พิชิต (KPI) อย่างมืออาชีพ
เรื่อง การทำงานเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย
update 8 ก.ค. 59
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน
เรื่อง ทักษะที่สำคัญของการโค้ช
update 21 มิ.ย. 59
 
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน
เรื่อง นิยามความมายของการโค้ชงาน
update 21 มิ.ย. 59
 
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน
เรื่อง ความแตกต่างของการสอนงานแต่ละแบบ
update 21 มิ.ย. 59
 
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน
เรื่อง แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ตามโปรแกรม
update 21 มิ.ย. 59
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
ผู้นำรอบทิศทาง 360 องศา
เรื่อง สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ
update 9 มิ.ย. 59
 
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
ผู้นำรอบทิศทาง 360 องศา
เรื่อง ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ 360 องศา
update 9 มิ.ย. 59
 
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
ผู้นำรอบทิศทาง 360 องศา
เรื่อง สิทธิและความรับผิดชอบของผู้นำ
update 9 มิ.ย. 59
 
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
ผู้นำรอบทิศทาง 360 องศา
เรื่อง แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในครั้งนี้
update 9 มิ.ย. 59
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
ผู้นำรอบทิศทาง 360 องศา
เรื่อง ความท้ายทายที่ผู้นำ 360 องศาต้องเผชิญ
update 10 มิ.ย. 59
 
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
ผู้นำรอบทิศทาง 360 องศา
เรื่อง ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับผู้นำ
update 10 มิ.ย. 59
 
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
การใช้หลักการ NLP กับการสื่อสารสัมพันธ์
เรื่อง การเรียนรู้และเข้าใจหลักการ NLP
update 12 ธ.ค. 57
 
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
การใช้หลักการ NLP กับการสื่อสารสัมพันธ์
เรื่อง หลุมพรางทางความคิดการสื่อสารสัมพันธ์
update 12 ธ.ค. 57
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
การใช้หลักการ NLP กับการสื่อสารสัมพันธ์
เรื่อง Role Playing การเจรจาต่อรอง
update 12 ธ.ค. 57
           
             
             
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|