อ.  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ แชร์ประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินการสอน ในรูปแบบ Training & Group Coaching

เรื่อง การใช้เครื่องมือในการโค้ชของตัวเอง

[โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
บอกต่อหน้านี้

การพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ทำให้ผมสังเกตตัวเองในบทบาทของการเป็นโค้ชอยู่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสอนในแนว Training & Group Coaching (T&GC) การเป็นโค้ชผู้บริหาร (Executive Coach) การบริหารงานทีมงานด้วยหลักการโค้ชชิ่ง การเป็นที่ปรึกษาในแนวโค้ช ทำให้ผมเรียนรู้และเข้าใจด้วยตัวเองว่า โค้ชควรมีเครื่องมือที่ดีสำหรับการโค้ช ฟังดูอาจจะแปลกๆ เพราะโค้ชควรให้ความสำคัญกับโค้ชชี่ อยู่กับโค้ชชี่ และเดินตามไปพร้อมๆกันกับโค้ชชี่ การมีเครื่องมือจะทำให้ไม่เป็นธรรมชาติหรือเปล่า ? (ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าไม่ใช่)

วันนี้จึงอยากแลกเปลี่ยนแนวความคิดของตัวเองที่ปฏิบัติอยู่และได้ผลลัพธ์ในการโค้ชที่ดีบน Style ของตัวเองใน การใช้เครื่องมือในการโค้ชของตัวเอง เพื่อ...

   อบรม สัมมนา การวิเคราะห์อาการของโค้ชชี่และใช้เทคนิคที่เหมาะสม
   อบรม สัมมนา การมีกรอบในการรับฟังโค้ชชี่อย่างมีสมาธิ
   อบรม สัมมนา การมีเส้นทางในการพัฒนาตัวเองกับเครื่องมืออะไรในการโค้ช
   อบรม สัมมนา การค้นคว้าวิจัยเครื่องมือที่ช่วยเหลือโค้ชชี่ให้เพิ่มขึ้น

การพัฒนาเครื่องมือและการพัฒนาตัวเองกับการใช้เครื่องมือในการโค้ชต่างๆ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ ชำนาญการ จนกลายเป็นธรรมชาติ ย่อมทำให้การโค้ชของตัวผมเองมีคุณภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้น เพราะการโค้ชต้องทำให้โค้ชชี่มีทางเลือกมากขึ้น ก่อนการตัดสินใจลงมือปฏิบัติเพื่อไปสู่เป้าหมายที่เหมาะสมของตัวเอง ดังนั้นอาการต่างๆของโค้ชชี่กับสถานการณ์ที่เขาเผชิญอยู่ในแต่ละบุคคลย่อมไม่เหมือนกัน วิธีรักษาอาการต่างๆก็จะไม่เหมือนกัน ดังนั้นการเลือกใช้เครื่องมือ (วิธีการ) ที่เหมาะสมกับโค้ชชี่ย่อมเป็นสิ่งที่สำคัญ และโค้ชต้องรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา ว่ากำลังใช้เครื่องมืออะไรบ้าง? ใช้เพราะเหตุใด ? ต้องการให้เกิดผลลัพธ์ในเรื่องใด? แต่ทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นบนความต้องการของโค้ชชี่และความเป็นตัวของโค้ชชี่เองทั้งสิ้น

แนวความคิดนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวในการพัฒนาตัวเองเพื่อการเป็นโค้ชของตัวเอง การเลือกนำไปปรับใช้ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละท่านนะครับ

FACBOOK COACH PAKORN
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|