อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
บทความหมวดหัวหน้างานนักบริหาร

บทความเรื่อง ผู้จัดการในบทบาทของโค้ช

อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
แหล่งรวมความรู้สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง รวมบทความ หัวหน้างานนักบริหาร ผู้จัดการในบทบาทของโค้ช
update 8 พ.ค. 58

   วันนี้อยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเป็นผู้จัดการในบทบาทของโค้ช เพราะผู้จัดการสมัยใหม่จะใช้ทักษะของการโค้ชมากกว่าการสื่อสารแบบเดิมๆ เพราะบุคลากรยุค Gen Y มีความคิดเป็นตัวของตัวเองสูง มีศักยภาพที่สามารถนำมาใช้เพิ่มขึ้นได้อีกมาก ดังนั้นการที่ผู้จัดการใช้บทบาทโค้ช จึงมีความเหมาะสมกับยุคสมัยนี้เป็นที่สุด

   ประเด็นที่เป็นความแตกต่างของผู้จัดการทั่วไปกับผู้จัดการที่ใช้บทบาทโค้ชมีอยู่หลายประการ แต่ผมขออนุญาตสรุปเป็นเพียงบางส่วนตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับ ผู้จัดการในบทบาทของโค้ช จะมุ่งเน้นเรื่องที่แตกต่างกับผู้จัดการทั่วไปดังนี้
   อบรม สัมมนา การใช้คำถามกระตุ้นให้คิดเองมากกว่าการออกคำสั่ง
   อบรม สัมมนา การมุ่งเน้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมุ่งสู่ผลลัพธ์
   อบรม สัมมนา การใช้วิธีการจูงใจ โน้มน้าวให้ปฏิบัติด้วย Styleที่เป็นของตัวเอง
   อบรม สัมมนา การไม่ยึดติดที่ตำแหน่งแต่ใช้การสร้างความสัมพันธ์เป็นหลัก
   อบรม สัมมนา การทำให้มองเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติด้วยตัวเอง
   อบรม สัมมนา การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างได้

   การที่ผู้จัดการอยู่กับบทบาทโค้ช จะทำให้ผู้จัดการต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้สอดคล้องกับหลักการและทักษะการเป็นโค้ชมากขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาตัวเองด้วยเช่นเดียวกัน หลักสูตรการสอนในเรื่องเกี่ยวกับการเป็นโค้ชของผมนั้น มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้จัดการที่เข้าเรียนเป็นอย่างมาก เพราะหลักการของการเป็นโค้ชนั้น แตกต่างกับการเป็นผู้จัดการที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการแต่โค้ชมุ่งเน้นที่การสร้างความสัมพันธ์ และจูงใจให้โค้ชชี่เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง

Untitled Document

   การสอนในหลักสูตรที่ทำให้ผู้จัดการเป็นโค้ช (Leader as a Coach) ทุกครั้ง ผมจะรู้สึกสนุก และภูมิใจที่ได้ช่วยให้ผู้จัดการค้นพบวิธีการที่จะพัฒนาทีมงานได้อีกรูปแบบหนึ่ง และดีกว่าวิธีเดิมๆ ที่ใช้กันอยู่ เพราะจะเกิดการต่อต้านจากเด็กยุคใหม่แต่พอผู้จัดการใช้บทบาทโค้ชแล้วกลับทำให้เกิดผลงานที่ดีขึ้น เนื่องจาก ทีมงานได้มีส่วนคิดและค้นหาวิธีการที่เหมาะสมในการทำงานของตัวเขา ด้วย Style ของเขาเอง แต่เป็นเป้าหมายที่ร่วมกัน

   ผมเชื่อว่า “ผู้จัดการในบทบาทโค้ช” จะมีความสุขและทำให้ทีมงานยอมรับมากขึ้น ผลการปฏิบัติงาน (Performance ) ก็จะดียิ่งๆ ขึ้นครับ ทั้งนี้เป็นแค่มุมมองส่วนตัวนะครับ

<< กลับหน้ารวมบทความหมวดหัวหน้างานนักบริหาร
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|