อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
บทความหมวดหัวหน้างานนักบริหาร

บทความเรื่อง ผู้จัดการในบทบาทของโค้ช

อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
แหล่งรวมความรู้สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง รวมบทความ หัวหน้างานนักบริหาร ผู้จัดการในบทบาทของโค้ช
update 8 พ.ค. 58

   วันนี้อยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเป็นผู้จัดการในบทบาทของโค้ช เพราะผู้จัดการสมัยใหม่จะใช้ทักษะของการโค้ชมากกว่าการสื่อสารแบบเดิมๆ เพราะบุคลากรยุค Gen Y มีความคิดเป็นตัวของตัวเองสูง มีศักยภาพที่สามารถนำมาใช้เพิ่มขึ้นได้อีกมาก ดังนั้นการที่ผู้จัดการใช้บทบาทโค้ช จึงมีความเหมาะสมกับยุคสมัยนี้เป็นที่สุด

   ประเด็นที่เป็นความแตกต่างของผู้จัดการทั่วไปกับผู้จัดการที่ใช้บทบาทโค้ชมีอยู่หลายประการ แต่ผมขออนุญาตสรุปเป็นเพียงบางส่วนตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับ ผู้จัดการในบทบาทของโค้ช จะมุ่งเน้นเรื่องที่แตกต่างกับผู้จัดการทั่วไปดังนี้
   อบรม สัมมนา การใช้คำถามกระตุ้นให้คิดเองมากกว่าการออกคำสั่ง
   อบรม สัมมนา การมุ่งเน้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมุ่งสู่ผลลัพธ์
   อบรม สัมมนา การใช้วิธีการจูงใจ โน้มน้าวให้ปฏิบัติด้วย Styleที่เป็นของตัวเอง
   อบรม สัมมนา การไม่ยึดติดที่ตำแหน่งแต่ใช้การสร้างความสัมพันธ์เป็นหลัก
   อบรม สัมมนา การทำให้มองเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติด้วยตัวเอง
   อบรม สัมมนา การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างได้

   การที่ผู้จัดการอยู่กับบทบาทโค้ช จะทำให้ผู้จัดการต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้สอดคล้องกับหลักการและทักษะการเป็นโค้ชมากขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาตัวเองด้วยเช่นเดียวกัน หลักสูตรการสอนในเรื่องเกี่ยวกับการเป็นโค้ชของผมนั้น มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้จัดการที่เข้าเรียนเป็นอย่างมาก เพราะหลักการของการเป็นโค้ชนั้น แตกต่างกับการเป็นผู้จัดการที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการแต่โค้ชมุ่งเน้นที่การสร้างความสัมพันธ์ และจูงใจให้โค้ชชี่เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง

Untitled Document

   การสอนในหลักสูตรที่ทำให้ผู้จัดการเป็นโค้ช (Leader as a Coach) ทุกครั้ง ผมจะรู้สึกสนุก และภูมิใจที่ได้ช่วยให้ผู้จัดการค้นพบวิธีการที่จะพัฒนาทีมงานได้อีกรูปแบบหนึ่ง และดีกว่าวิธีเดิมๆ ที่ใช้กันอยู่ เพราะจะเกิดการต่อต้านจากเด็กยุคใหม่แต่พอผู้จัดการใช้บทบาทโค้ชแล้วกลับทำให้เกิดผลงานที่ดีขึ้น เนื่องจาก ทีมงานได้มีส่วนคิดและค้นหาวิธีการที่เหมาะสมในการทำงานของตัวเขา ด้วย Style ของเขาเอง แต่เป็นเป้าหมายที่ร่วมกัน

   ผมเชื่อว่า “ผู้จัดการในบทบาทโค้ช” จะมีความสุขและทำให้ทีมงานยอมรับมากขึ้น ผลการปฏิบัติงาน (Performance ) ก็จะดียิ่งๆ ขึ้นครับ ทั้งนี้เป็นแค่มุมมองส่วนตัวนะครับ

<< กลับหน้ารวมบทความหมวดหัวหน้างานนักบริหาร
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|