อ.  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ แชร์ประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินการสอน ในรูปแบบ Training & Group Coaching

เรื่อง การโค้ชตัวเองให้เกิดความเชื่อมั่น
กับเหตุการณ์หนึ่งๆ

[โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
บอกต่อหน้านี้

หัวข้อวันนี้เป็นสิ่งที่ผมใช้ในการโค้ชตัวเองและทำการโค้ชให้กับผู้อื่นที่เขาต้องการสร้างความเชื่อมั่นกับเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้เขาเอาชนะความคิด ความรู้สึกและอารมณ์เชิงลบของตัวเองได้อย่างมีรูปแบบและเป็นกระบวนการที่เป็น Style ของตัวเอง โดยการค้นหารูปแบบของกระบวนความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ ก็จะให้เกิดความเชื่อมั่นได้มากขึ้นครับ

ผมขออนุญาตแลกเปลี่ยนสิ่งที่ผมใช้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับตัวเองหรือทำให้โค้ชชี่ เชื่อมั่นได้ด้วยตัวของเขาเองดังนี้ครับ

   อบรม สัมมนา เหตุการณ์ : (ระบุเหตุการณ์ที่ขาดความเชื่อมั่น)
   อบรม สัมมนา แนวความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์นั้น
   อบรม สัมมนา รูปแบบและกระบวนการทางความคิดของโค้ชชี่
   อบรม สัมมนา ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไป
   อบรม สัมมนา สิ่งที่ได้เรียนรู้กับเหตุการณ์นั้นๆ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคำถามที่ผมใช้เพื่อให้ได้ประเด็นเหล่านี้อย่างครบถ้วน

   อบรม สัมมนา คุณเลือกเหตุการณ์ที่ขาดความเชื่อมั่น มาโค้ชคือเรื่องใด ?
   อบรม สัมมนา คุณคิดหรือรู้สึกกับเหตุการณ์ที่พบปะหรือเผชิญอย่างไร ?
   อบรม สัมมนา คุณรู้สึกอย่างไรอีกบ้าง ? (ถามจนเขาไม่มีความรู้สึกเพิ่ม)
   อบรม สัมมนา การพูดคุยที่ผ่านมาทำให้คุณเห็นกระบวนการคิดของคุณเป็นอย่างไร ?
   อบรม สัมมนา คุณมองเห็นรูปแบบทางความคิดกับเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอย่างไร ?
   อบรม สัมมนา ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นประโยชน์หลังจากที่เหตุการณ์นั้นผ่านไปแล้วเป็นอย่างไร ?
   อบรม สัมมนา สิ่งที่คุณได้เรียนรู้กับเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วเรื่องอะไรบ้าง ?

โค้ชชี่จะเริ่มเห็นกระบวนการทางความคิดและความรู้สึกของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นและจะจบด้วยการได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมกับความรู้สึกที่ดีขึ้น จะทำให้โค้ชชี่เริ่มเห็นและรู้สึกกับตอนสุดท้ายไม่ใช่แค่ตอนเริ่มต้น

โค้ชจะเริ่มสร้างคำถามให้เขาสร้างรูปแบบและกระบวนการคิดใหม่ในการเผชิญกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นคล้ายๆกันนี้ แต่เปลี่ยนรูปแบบความคิดใหม่ได้ด้วยตัวเองดังนี้ ....

   อบรม สัมมนา ถ้าคุณต้องเผชิญกับเหตุการณ์นี้อีกครั้ง คุณสามารถคิดอย่างไรได้บ้าง ?
   อบรม สัมมนา คุณสามารถเปลี่ยนความรู้สึกของคุณกับเหตุการณ์คล้ายๆนี้เป็นอย่างไร ?
   อบรม สัมมนา คุณจะดำเนินการกับเหตุการณ์คล้ายๆนี้ได้อย่างไร ?
   อบรม สัมมนา คุณช่วยสรุปรูปแบบและกระบวนการทางความคิดใหม่ของคุณเป็นอย่างไรแล้ว ?

โค้ชชี่จะสร้างรูปแบบและแนวความคิดใหม่ ทำให้พร้อมจะเผชิญกับเหตุการณ์ลักษณะนี้ ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มขึ้นครับ...

FACBOOK COACH PAKORN
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|