อ.  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ แชร์ประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินการสอน ในรูปแบบ Training & Group Coaching

เรื่อง การจัดทำหลักสูตรที่ใช้สอน
“นักขายพิชิตเป้าหมาย”

[โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
บอกต่อหน้านี้

การจัดทำหลักสูตรที่ใช้สอนนั้น ถ้าหากมีความชัดเจนในสิ่งที่จะถ่ายทอดแล้ว ก็จะทำให้การเขียน Course Outline และการจัดทำ สไลด์ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนเท่าไหร่ เพราะเนื้อหาที่ใช้สอนก็มาจากแนวความคิดของผู้สอนนั่นเอง ดังนั้นการเตรียมตัวเนื้อหาก่อนการเขียนหลักสูตรก็มีความสำคัญเป็นอย่างมาก

วันนี้อยากแลกเปลี่ยนประเด็นสำคัญของหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานขายให้ สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้ ขอใช้ชื่อ หลักสูตร “นักขายพิชิตเป้าหมาย” โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ ...

ผมขออนุญาตขยายความของในแต่ละเรื่องพอสังเขปดังนี้

อบรม สัมมนา การมีทัศนคติเชิงบวกกับงานขาย คือ การมองเป้าหมายยอดขายเป็นเรื่องท้าทายความสามารถ รักในงานขายที่ช่วยให้เราพัฒนาตัวเอง สนุกและมีความสุขที่ได้เผชิญกับปัญหาและอุปสรรคเพราะนักขายที่แท้จริง รักที่จะได้ขาย ไม่ใช่ต้องการขายได้อย่างเดียว
อบรม สัมมนา การทำงานขายอย่างเป็นระบบ คือ การให้ความสำคัญกับกระบวนการขาย ที่เริ่มต้นด้วยการค้นหาขนาดตลาด (Market Size) และสร้างฐานลูกค้าผ่าน Sales Pipeline มองการขายเป็นเกมของตัวเลข ที่ต้องเปิดลูกค้าให้มาก เพื่อเข้าสู่กระบวนการปิดการขาย
อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการขายอย่างต่อเนื่อง คือ การมุ่งเน้นการฝึกฝนด้านทักษะการขายต่างๆ เมื่อมีโอกาส เช่น การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง การตอบข้อโต้แย้ง การปิดการขาย เป็นต้น โดยสร้างสถานการณ์สมมติขึ้นมาแล้วทดลองขายดูเพื่อพิจารณาความพร้อมของตัวเองก่อนการขาย
อบรม สัมมนา สร้างคัมภีร์การขายของตัวเอง คือ คู่มือการขายที่เป็นสิ่งที่นักขายกำหนดขึ้นมาเป็น Style ของตัวเอง ไว้ทบทวน ฝึกฝน และพัฒนาตัวเอง การมีคู่มือจะช่วยให้นักขายเกิดความมั่นใจในการพิชิตเป้าหมายมากขึ้น

เนื้อหาของหลักสูตร นักขายพิชิตเป้าหมายมีประมาณนี้ครับ ส่วนรายละเอียดก็สามารถนำความรู้ต่างๆ ของผู้สอนมาประกอบเป็นสไลด์ ที่เชื่อมโยงกันต่อไปได้ สิ่งที่ผมแลกเปลี่ยนนี้เป็นความคิดส่วนที่ผมทำอยู่ สนใจ Download Slide ได้ฟรีที่เว็บไซด์นะครับ ส่วนวิทยากรท่านอื่นๆก็จะมีเนื้อหาตาม Style ของแต่ละคนครับ

FACBOOK COACH PAKORN
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|