อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
บทความหมวดการพัฒนาตนเอง

บทความเรื่อง การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
แหล่งรวมความรู้สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง รวมบทความ การพัฒนาตนเอง การสร้างทัศนคติเชิงบวก ในการทำงาน
update 18 ก.ย. 58

   การพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน เป็นสิ่งที่หลายๆองค์กรให้ความสำคัญเพราะเชื่อว่า ถ้าหากพนักงานมีทัศนคติเชิงบวกแล้ว ก็จะทำให้ปัญหาต่างๆ ภายในองค์กรลดลง สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

   วันนี้อยากแลกเปลี่ยนกรอบของเนื้อหาที่เกี่ยวกับ การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน ที่สามารถนำไปใช้สอนให้กับพนักงานได้ โดยผมจะแบ่งเนื้อหาของการสอนเรื่องนี้ ให้ครอบคลุมพอสังเขปดังนี้...

     อบรม สัมมนา หลักการของการมีทัศนคติเชิงบวก
     อบรม สัมมนา เทคนิคการสร้างทัศนคติเชิงบวก
     อบรม สัมมนา การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบ
     อบรม สัมมนา การมีทัศนคติเชิงบวกกับบุคคลรอบทิศทาง
     อบรม สัมมนา เคล็ดลับการรักษาทัศนคติเชิงบวกไว้

การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

   รายละเอียดของแต่ละหัวข้อที่ผมใช้บรรยายอยู่นั่น มีอยู่พอสมควร แต่วันนี้คงเล่าให้ฟังเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปนะครับ

อบรม สัมมนา หลักการของการมีทัศนคติเชิงบวก คือ การสร้างแนวความคิดดีๆ กับเหตุการณ์ต่างๆ ที่แม้จะไม่ดีก็ตาม แต่ค้นหาความหมายดีๆ กับสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อทำให้มุมมองของเราดีขึ้น หรืออาจมองเพียงเฉพาะด้านดี ที่เกิดขึ้น แทนที่จะไปจดจ่อกับด้านไม่ดี

อบรม สัมมนา เทคนิคการสร้างทัศนคติเชิงบวก คือ ความเชื่อที่ว่า ทัศนคติเป็นทางเลือก ซึ่งเราสามารถเลือกได้ เนื่องจากคิดบวกกับคิดลบ เกิดไม่พร้อมกัน เมื่อเราเลือกได้ก็สามารถสร้างทัศนคติเชิงบวกของตัวเองได้ง่ายขึ้น

อบรม สัมมนา การบริหารจัดการอบรมเชิงลบ คือ การรับรู้อารมณ์เชิงลบของตัวเองและผู้อื่นแล้วนำมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่น ไม่ปล่อยให้อารมณ์เชิงลบของตัวเองถึงจุดเดือด แต่จะรีบหลีกเลี่ยงทันที ที่รู้ว่ามีอารมณ์เชิงลบแล้ว

อบรม สัมมนา การมีทัศนคติเชิงบวกกับบุคคลรอบทิศทาง คือ การมองด้านดีของผู้อื่น มองที่คุณค่าที่เขามี มองสิ่งที่เขาเคยช่วยเหลือเรา เพราะคนมีทั้งด้านดี และ ด้านไม่ดี ถ้าเราเลือกมองด้านดี ความรู้สึกที่มีต่อเขาก็จะดีไปด้วย

อบรม สัมมนา เคล็ดลับการรักษาทัศนคติเชิงบวกไว้ คือ การหลีกเลี่ยงข้อมูลเชิงลบ การสร้างแนวความคิดที่ดีกับสถานการณ์ต่างๆ มองเห็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค มองปัญหาเป็นประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้

   การสร้างทัศนคติเชิงบวก สามารถปฏิบัติได้ด้วยตัวเองการหมั่นฝึกฝนบ่อยๆ ก็จะกลายเป็นธรรมชาติ ดังนั้นแนวการสอนแบบ Training&Group Coaching ก็ต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนนำไป ฝึกฝนด้วยตัวเอง เนื้อหานี้ เป็นกรอบที่ผมคิดว่าเหมาะสม ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผู้พัฒนานำไปประกอบใช้ต่อไปนะครับ

<< กลับหน้ารวมบทความหมวดการพัฒนาตนเอง
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|