อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
บทความหมวดหัวหน้างานนักบริหาร

บทความเรื่อง ผู้จัดการบริหารผลการปฏิบัติงานด้วยการโค้ช

อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
แหล่งรวมความรู้สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง รวมบทความ หัวหน้างานนักบริหาร ผู้จัดการบริหารผลการปฏิบัติงานด้วยการโค้ช
update 11 มิ.ย. 58

   ผมสอนหลักสูตร “Coaching for High Performance” ด้วยแนวทางการสอนแบบ Training & Group Coaching (T&GC) เพื่อให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้กระบวนการโค้ชและทักษะการโค้ชที่เป็นของตัวเองได้ทันทีหลังจากจบการฝึกอบรม ทำให้ผมมองเห็นประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นใน Class ระหว่างการสอนหลายครั้งที่ผ่านมา เพราะผมสอนหลักสูตรนี้มาหลายครั้งแล้วครับ

   วันนี้อยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ผู้จัดการบริหารผลการปฏิบัติงานด้วยการโค้ช” ควรให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรบ้าง และควรดำเนินการอย่างไร ผมขออนุญาตสรุปมาจากประสบการณ์ที่ผู้เรียนแลกเปลี่ยนดังนี้ครับ
     อบรม สัมมนา การเริ่มต้นโค้ชในเรื่องการตั้งเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน
     อบรม สัมมนา การผสมทักษะการโค้ชระหว่างการฝึกอบรมและให้ความรู้
     อบรม สัมมนา การใช้กระบวนการโค้ชระหว่างติดตามผล
     อบรม สัมมนา การโค้ชสะท้อนให้ทีมงานมองเห็นตัวเองตอนประเมินผลงงาน
     อบรม สัมมนา การให้คำปรึกษาในเชิงโค้ชชิ่ง ไม่แนะนำโดยตรง

   ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดระหว่างการอบรมและหลังการอบรมว่า การเข้าใจหลักการโค้ช กระบวนการโค้ช และทักษะการโค้ชมากขึ้น ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองว่า สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารผลการปฏิบัติงานให้กับทีมงานได้เป็นอย่างดี เพราะที่ผ่านมาไม่ได้บริหารผลการปฏิบัติแต่เป็นการไปทำงานแทนทีมงานมากกว่า

   สิ่งที่ผู้เรียนตั้งใจนำไปเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้การโค้ชได้ดีขึ้นคือ
     อบรม สัมมนา เลิกเป็นจอมบงการ (ผู้เรียนตอบเอง)
     อบรม สัมมนา รับฟังทีมงานมากขึ้น ไม่รีบตัดสินใจแทน
     อบรม สัมมนา การใช้คำถามของโค้ช กระตุ้นให้คิด แทนที่จะแนะนำโดยตรงทันที
     อบรม สัมมนา การใช้คำถามเพื่อให้ทีมงานบอกแนวความคิดและวิธีการเอง
     อบรม สัมมนา การจูงใจด้วยความรู้สึกที่ดี ไม่ใช้อารมณ์เชิงลบ
     อบรม สัมมนา เชื่อมั่นในความสามารถของทีมงานและคอยช่วยเหลือไม่ทำแทน

Untitled Document

    การโค้ชเพื่อบริหารผลการปฏิบัติงาน (Coaching for High Performance) ช่วยทำให้ผู้จัดการสามารถผสมแนวทางการบริหารของตัวเองกับทีมงานดีขึ้น เพราะสามารถเข้าใจทีมงานและแยกแยะแนวทางการบริหารในฐานะโค้ชได้ดีขึ้น ลองนำแนวการโค้ชไปประยุกต์ใช้กันดูครับ

<< กลับหน้ารวมบทความหมวดหัวหน้างานนักบริหาร
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|