อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
บทความหมวดการพัฒนาตนเอง

บทความเรื่อง การสร้างความกระตือรือร้นในการทำงาน

อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
แหล่งรวมความรู้สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง รวมบทความ การพัฒนาตนเอง การสร้างความกระตือรือร้นในการทำงาน
update 14 ส.ค. 58

   ผมมีความคิดเห็นว่า ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างานขององค์กรต่างๆ ควรมีทักษะการโค้ชเพิ่มเติมในเรื่องการพัฒนาทีมงาน ซึ่งการพัฒนามีหลายวิธีทั้ง การฝึกสอน (Training) การสอนทฤษฎี (Teaching) การให้คำปรึกษาแนะนำ (Consulting) ซึ่งถ้ารวมการโค้ช (Coach) ไปด้วยก็จะทำให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น

    วันนี้อยากแลกเปลี่ยนเรื่อง แนวทางการใช้ทักษะการโค้ชของหัวหน้างาน (On the Job Coaching) ในหัวข้อต่างๆที่เป็นจุดมุ่งหมายของหัวหน้างาน ในการพัฒนาบุคลากรภายในทีมในแต่ละหัวข้อ เช่น...

     อบรม สัมมนา การสร้างความกระตือรือร้นในการทำงาน ควรมุ่งเน้น...
     อบรม สัมมนา กำหนดเป้าหมายที่มีคุณค่า
     อบรม สัมมนา มองเห็นประโยชน์ของเป้าหมาย
     อบรม สัมมนา ผลลัพธ์เป็นที่ต้องการ
     อบรม สัมมนา มีวิธีการของตัวอง

การสร้างความกระตือรือร้นในการทำงาน

   หัวหน้างานสามารถใช้ทักษะการใช้คำถามของโค้ช ซึ่งเป็นคำถามเปิด เชิงบวกกระตุ้นให้บุคลากรคิดได้ด้วยตัวเอง ในเรื่องที่มุ่งเน้นก็จะทำให้บุคลากรคนนั้นๆเกิดความกระตือรือร้นในการทำงานเพิ่มขึ้น

     ตัวอย่างพอคร่าวๆที่ผมใช้อยู่ในการสร้างความกระตือรือร้น มีประมาณนี้ครับ
     อบรม สัมมนา เป้าหมายการทำงานครั้งนี้มีคุณค่ากับคุณในเรื่องใดบ้าง ?
     อบรม สัมมนา การทำให้เป้าหมายบรรลุผลสำเร็จจะเกิดประโยชน์เรื่องอะไรบ้าง?
     อบรม สัมมนา คุณมองเห็นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานของคุณเป็นอย่างไร ?
     อบรม สัมมนา คุณรู้สึกอย่างไรกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามที่คุณต้องการ
     อบรม สัมมนา การมุ่งมั่น ทุ่มเท ให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย จะมีผลดีกับคุณอย่างไร?
     อบรม สัมมนา คุณมีวิธีการไปสู่เป้าหมายได้อย่างไร ?
     อบรม สัมมนา คุณกำหนดแผนงานและวิธีการของคุณอย่างไร ?

   คุณสามารถเลือกคำถามประมาณนี้ไปประยุกต์ใช้กับตัวเอง เพื่อทำให้บุคลากรของคุณเกิดความกระตือรือร้นได้ครับ เพราะเมื่อถามประเด็นเหล่านี้ก็จะทำให้โค้ชชี่เกิดความรู้สึกที่ดีกับเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ดีของตัวเอง เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการลงมือทำ แนวความคิดนี้ เป็นข้อสรุปจากประสบการณ์ส่วนตัวครับ การนำไปประยุกต์ใช้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของท่านนะครับขอบคุณครับ

<< กลับหน้ารวมบทความหมวดการพัฒนาตนเอง
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|