อ.  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ แชร์ประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินการสอน ในรูปแบบ Training & Group Coaching

เรื่อง Coaching High Performance

[โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
บอกต่อหน้านี้

วันนี้ขออนุญาตแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหัวข้อ “Coaching High Performance” ที่หัวหน้างานและผู้จัดการ นำไปใช้ในการพัฒนาทีมงานให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นโดยใช้หลักการและกระบวนการของโค้ชมากกว่าการพัฒนาด้านวิธีการสอนแบบทิ้งไป

แก่นสำคัญที่ผมเรียนรู้เกี่ยวกับการโค้ชเพื่อให้ผู้อื่นมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น นั้นมีองค์ปรักอบสำคัญที่ต้องพิจารณาดังนี้

   อบรม สัมมนา ความรู้ ความสามารถของเขา (ศักยภาพ)
   อบรม สัมมนา ความคิด ความรู้สึกกับการทำงาน (Life)
   อบรม สัมมนา เทคนิค วิธีการที่เหมาะสมของเขา (Skill)
   อบรม สัมมนา กระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย (Performance)

การโค้ชเพื่อให้ผู้อื่นมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ผมมักมุ่งเน้นทั้ง 2 เรื่องคือ การโค้ชที่ความรู้สึกและผลการปฏิบัติงาน ( Life & Performance Coaching) เพราะคนจะปฏิบัติงานได้ดีนั้น ต้องมีหลักการดำเนินชีวิตในเรื่องนั้นๆที่ดีด้วย การโค้ชมุ่งเน้นให้เกิดเฉพาะผลงานแต่ไม่ได้ทำให้เขาเติมเต็มเชื่อมั่นในตัวเอง ก็จะทำให้ได้ผลงานที่ไม่มีประสิทธิผลมากนัก

การโค้ชที่ผสมทั้ง Life & Performance ผมจะให้ความสำคัญในการโค้ชตามนี้ครับ

   อบรม สัมมนา การทำให้โค้ชชี่มีเป้าหมายที่ชัดเจน
   อบรม สัมมนา ถ้าจะให้มีคุณภาพควรเป็น SMART Coat
   อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เขาเห็นตัวเองว่าคิดหรือรู้สึกกับเป้าหมายนี้อย่างไร
   อบรม สัมมนา ค้นหาความไม่สมดุลของพื้นฐานที่เขาต้องการ (Need)
   อบรม สัมมนา ค้นหาความกลัว ความกังวลที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน (Fear)
   อบรม สัมมนา ทำให้เขาเติมเต็มความต้องการพื้นฐานและเอาชนะความกลัว
   อบรม สัมมนา ทำให้เขามีแผนงาน วิธีการที่เหมาะสมในการไปสู่เป้าหมาย
   อบรม สัมมนา จูงใจให้เขาตัดสินใจเลือกวิธีการที่ดีที่สุดในขณะนั้น ด้วยความเชื่อมั่น
   อบรม สัมมนา ทำให้เขาสรุปสิ่งที่จะปฏิบัติเพื่อทำให้เป้าหมายสำเร็จ

การทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นการใช้กระบวนการและทักษะของการโค้ช ไม่ใช่คำแนะนำนะครับ เพราะผมเชื่อว่าเขาสามารถคิดเรื่องเหล่านี้ได้ด้วยตัวเอง แล้วลงมือปฏิบัติด้วยความเต็มใจ เพราะผมทำให้ชีวิตเขาสมดุลกับเป้าหมายแล้ว และนี่คือสิ่งที่ผมเรียนกว่า “Life & Performance ” ครับ

FACBOOK COACH PAKORN
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|