อ.  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ แชร์ประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินการสอน ในรูปแบบ Training & Group Coaching

เรื่อง Coaching High Performance

[โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
บอกต่อหน้านี้

วันนี้ขออนุญาตแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหัวข้อ “Coaching High Performance” ที่หัวหน้างานและผู้จัดการ นำไปใช้ในการพัฒนาทีมงานให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นโดยใช้หลักการและกระบวนการของโค้ชมากกว่าการพัฒนาด้านวิธีการสอนแบบทิ้งไป

แก่นสำคัญที่ผมเรียนรู้เกี่ยวกับการโค้ชเพื่อให้ผู้อื่นมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น นั้นมีองค์ปรักอบสำคัญที่ต้องพิจารณาดังนี้

   อบรม สัมมนา ความรู้ ความสามารถของเขา (ศักยภาพ)
   อบรม สัมมนา ความคิด ความรู้สึกกับการทำงาน (Life)
   อบรม สัมมนา เทคนิค วิธีการที่เหมาะสมของเขา (Skill)
   อบรม สัมมนา กระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย (Performance)

การโค้ชเพื่อให้ผู้อื่นมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ผมมักมุ่งเน้นทั้ง 2 เรื่องคือ การโค้ชที่ความรู้สึกและผลการปฏิบัติงาน ( Life & Performance Coaching) เพราะคนจะปฏิบัติงานได้ดีนั้น ต้องมีหลักการดำเนินชีวิตในเรื่องนั้นๆที่ดีด้วย การโค้ชมุ่งเน้นให้เกิดเฉพาะผลงานแต่ไม่ได้ทำให้เขาเติมเต็มเชื่อมั่นในตัวเอง ก็จะทำให้ได้ผลงานที่ไม่มีประสิทธิผลมากนัก

การโค้ชที่ผสมทั้ง Life & Performance ผมจะให้ความสำคัญในการโค้ชตามนี้ครับ

   อบรม สัมมนา การทำให้โค้ชชี่มีเป้าหมายที่ชัดเจน
   อบรม สัมมนา ถ้าจะให้มีคุณภาพควรเป็น SMART Coat
   อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เขาเห็นตัวเองว่าคิดหรือรู้สึกกับเป้าหมายนี้อย่างไร
   อบรม สัมมนา ค้นหาความไม่สมดุลของพื้นฐานที่เขาต้องการ (Need)
   อบรม สัมมนา ค้นหาความกลัว ความกังวลที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน (Fear)
   อบรม สัมมนา ทำให้เขาเติมเต็มความต้องการพื้นฐานและเอาชนะความกลัว
   อบรม สัมมนา ทำให้เขามีแผนงาน วิธีการที่เหมาะสมในการไปสู่เป้าหมาย
   อบรม สัมมนา จูงใจให้เขาตัดสินใจเลือกวิธีการที่ดีที่สุดในขณะนั้น ด้วยความเชื่อมั่น
   อบรม สัมมนา ทำให้เขาสรุปสิ่งที่จะปฏิบัติเพื่อทำให้เป้าหมายสำเร็จ

การทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นการใช้กระบวนการและทักษะของการโค้ช ไม่ใช่คำแนะนำนะครับ เพราะผมเชื่อว่าเขาสามารถคิดเรื่องเหล่านี้ได้ด้วยตัวเอง แล้วลงมือปฏิบัติด้วยความเต็มใจ เพราะผมทำให้ชีวิตเขาสมดุลกับเป้าหมายแล้ว และนี่คือสิ่งที่ผมเรียนกว่า “Life & Performance ” ครับ

FACBOOK COACH PAKORN
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|