อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
บทความหมวดการพัฒนาตนเอง

บทความเรื่อง การพัฒนาตัวเองด้วยการสอนแนว T & GC

อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
แหล่งรวมความรู้สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง รวมบทความ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาตัวเองด้วยการสอนแนว T & GC
update 16 ต.ค. 58

   ผมชอบและสนุกกับการสอนแนว Training & Group Coaching (T&GC) เป็นอย่างมาก เพราะสามารถทำให้ผมพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดมา ที่บอกว่าพัฒนาตัวเองไม่ใช่แค่การพัฒนาทักษะการสอนเท่านั้นนะครับ แต่เป็นการนำสิ่งที่สอนไปประยุกต์ใช้กับตัวเองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่สอน

การพัฒนาตัวเองด้วยการสอนแนว T & GC

   คำถามที่มักเกิดขึ้นคือ.....”การสอนผู้อื่นแล้วเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยากร (ตัวผม) อย่างไร ? ”

   หลักการของการสอนแนวนี้คือ การให้ความรู้ (Knowledge) ที่เป็นหลักการ (Principle) ให้เนื้อหาตามหลักสูตรนั่นๆ แล้วใช้กระบวนการโค้ชกลุ่ม (Group Coaching) กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ยินไปประยุกต์ใช้กับสภาพแวดล้อมของตัวเองได้ทันที ผ่านกระบวนการคิดและความรู้สึกของตัวเอง ดังนั้นเรื่องที่วิทยากร(ตัวผม) สอนอยู่นั้นก็จะกระตุ้นให้ผมได้คิดตามไปด้วยตอนที่ผมใช้คำถามกับผู้เรียนทำให้มีหลายครั้ง ที่ผมเกิดความตระหนักรู้ว่าควรจะนำสิ่งไหนไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้บ้าง จูงใจให้ผมอยากลงมือนำไปปฏิบัติทันที

   สิ่งที่ผมได้เปลี่ยนแปลงตัวเองจากการสอนมีดังนี้
   อบรม สัมมนา การใช้คำถามของโค้ชมากกว่าการแนะนำ
   อบรม สัมมนา การรับฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจเพราะใช้คำถามกับผู้เรียน
   อบรม สัมมนา การอยู่กับสภาวะความเงียบด้วยความนิ่งไม่กังวล
   อบรม สัมมนา ความใจเย็นกับเหตุการณ์ที่ไม่ได้ดั่งใจ
   อบรม สัมมนา การเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองอย่างละนิดทุกวัน
   อบรม สัมมนา ความฉลาดในการจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ)


   เป้าหมายที่ผมตั้งใจไว้จากการพัฒนาแนวการสอนรูปแบบนี้ขึ้นมา เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงของตัวเองหลังการอบรม สามารถประยุกต์เนื้อหาที่ได้รับกับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที เลือกสิ่งที่จะนำไปลงมือปฏิบัติตาม Style ของตัวเองเชื่อมันในการนำไปใช้เพราะผู้เรียนเป็นผู้เลือกเอง ทำให้ตัวผมเองในฐานะวิทยากรได้ผลลัพธ์นี้ไปด้วยครับ เพราะอยู่กับกระบวนการสอน (Process) เช่นเดียวกับผู้เรียน เสมือนเป็นส่วนหนึ่ง ไม่ได้แยกว่าเป็นผู้สอนหรือ ผู้เรียน แต่อยู่ในลักษณะการถูกโค้ชเหมือนกันครับ 5555

<< กลับหน้ารวมบทความหมวดการพัฒนาตนเอง
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|