อ.  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ แชร์ประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินการสอน ในรูปแบบ Training & Group Coaching

เรื่อง คุณดีกว่านี้ได้อีก…ด้วยเทคนิคพัฒนาตัวเอง

[โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
บอกต่อหน้านี้

วันนี้อยากประชาสัมพันธ์คู่มือจิ๋วเล่ม 8 ซึ่งเป็นเล่มใหม่ของผมนะครับ ยังไม่ได้เขียนนะครับแต่กำหนดเนื้อหาคร่าวๆไว้แล้วมีหัวข้อใหญ่ดังนี้ครับ ....

คู่มือจิ๋ว “คุณดีกว่านี้ได้อีก…ด้วยเทคนิคพัฒนาตัวเอง”
   อบรม สัมมนา ฉันคือใคร ? (Who am I?)
   อบรม สัมมนา พลังของการกำหนดเป้าหมาย ( Goal Setting )
   อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้เทคนิค NLP เปลี่ยนตัวเอง
   อบรม สัมมนา โค้ชตัวเองกันดีกว่า (Coach Yourself )
   อบรม สัมมนา การพัฒนาตัวเองด้วย 5Q

รูปแบบและแนวทางของคู่มือจิ๋วเล่มนี้ เป็นลักษณะของการอธิบายเทคนิคต่างๆที่ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ได้ทันทีเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเอง พร้อมกับขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อให้ผู้อ่านสามารถฝึกฝนและปฏิบัติได้ด้วยตัวเองพร้อมกับคำชี้แนะเพิ่มเติม จากประสบการณ์ในการใช้เทคนิคต่างๆของผม เพื่อทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับ

ฉันคือใคร ? (Who am I?) :
ทำให้ค้นพบจุดเด่นและคุณสมบัติที่ดีของตัวเอง ที่ยังไม่ได้นำมาใช้อย่างเต็มที่ ช่วยให้ผู้อ่านดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้ได้มากขึ้น

พลังของการกำหนดเป้าหมาย ( Goal Setting ) :
การมีเป้าหมายที่ทรงพลัง ช่วยให้การเดินทางมีความชัดเจนเกิดเป็นแรงปรารถนาที่จะทำให้สำเร็จ สร้างความมุ่งมั่นที่มีพลังกับตัวเองมากขึ้น

การประยุกต์ใช้เทคนิค NLP เปลี่ยนแปลงตัวเอง :
การเปลี่ยนแปลง ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึกที่ไม่เกิดประโยชน์ให้เป็นความเชื่อ ความคิดและความรู้สึกที่มีพลังกับตัวเองมากขึ้น

โค้ชตัวเองกันดีกว่า (Coach Yourself ) :
การโค้ชช่วยให้ตัวเรามองเห็นตัวเองและค้นหาวิธีการที่เหมาะสมของตัวเองในการไปสู่เป้าหมายที่ดีขึ้น

การพัฒนาตัวเองด้วย 5Q :
เทคนิคการสร้างความฉลาดด้านต่างๆและการประยุกต์ใช้
เนื้อหาของคู่มือจิ๋วประมาณนี้ครับ คอยติดตามเล่มจริงต่อไปนะครับ ขอบคุณครับ

FACBOOK COACH PAKORN
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|