แชร์ประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินการสอน (T&GC)
บอกต่อหน้านี้

เรื่อง การกำหนดเป้าหมาย (Goal Setting) ร่วมกับโค้ชชี่

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
update 1 JUL 2014

หัวใจสำคัญของการโค้ชอย่างหนึ่งคือ...

“ การกำหนดเป้าหมาย (Goal Setting) ร่วมกับโค้ชชี่“

บางครั้งโค้ชชี่อาจไม่มีหัวข้อที่ชัดเจน หรือบอกหัวข้อหนึ่งแต่เวลาเล่าเรื่องเป็นอีกหัวข้อหนึ่ง

ดังนั้นในช่วงแรกโค้ชควรให้เวลากับโค้ชชี่ในการพูดคุยให้มากขึ้นเพื่อทำการกำหนดเป้าหมายที่จะใช้โค้ชให้ชัดเจนก่อน มิเช่นนั้นอาจเกิดความสับสนระหว่างการโค้ชได้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจไม่ตรงความต้องการของโค้ชชี่

ผมมักใช้เทคนิคในการช่วยให้โค้ชชี่มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นกับตัวเองก่อนที่จะเริ่มกระบวนการโค้ช โดยใช้แนวทางดังนี้ครับ...
     อบรม สัมมนา การทำให้ชัดเจนตรงกัน (clarify)
     อบรม สัมมนา การจับประเด็นคำสำคัญ (Key words)
     อบรม สัมมนา การใช้คำถามสรุปหัวข้อ (Conclusion Question)
     อบรม สัมมนา การแต่งประโยคข้อความ (Sentence)

ขั้นตอนที่ผมใช้ในการทำ Goal Setting ที่ไม่ใช้เป้าหมายใหญ่มากนัก จะเปิดโอกาสให้โค้ชชี่พูดให้เยอะเพื่อให้เขาได้แสดงความคิด ความรู้สึก เรื่องราวต่างๆ กระตุ้นให้เขาสำรวจตัวเองให้มากในช่วงนี้ และสิ่งที่ผมจะทำเป็นระยะๆคือ ...

อบรม สัมมนา การ Clarify กับคำพูดยาวๆของโค้ชชี่ ว่ามีความหมายแบบนี้ใช่หรือไม่ เพื่อให้โค้ชชี่ได้สรุปประเด็นในสิ่งที่โค้ชชี่ได้พูดเพื่อให้เกิดการเข้าใจตรงกันกับโค้ช ไม่ได้ตีความไปเอง

อบรม สัมมนา การฟังโดยการจับ Key words เพื่อให้โค้ชชี่ขยายความคำนั่นๆ โดยการบอกว่าได้ยินคำนี้แล้ว โค้ชชี่ต้องการสื่ออะไร และคำนี้มีความสำคัญอย่างไร เป็นเป้าหมายที่มีคุณค่ามากน้อยแค่ไหน เพื่อให้โค้ชชี่ได้ทบทวนตัวเองอีกครั้ง

อบรม สัมมนา การใช้คำถามให้โค้ชชี่ ช่วยสรุปว่าหัวข้อต่างๆ ที่ได้พูดคุยกันไปนั้น โค้ชชี่คิดได้ว่าเรื่องไหนสำคัญที่สุด ที่เหมาะจะนำมาเป็นเป้าหมายการโค้ชในครั้งนี้ เป็นเป้าหมายนี้มีผลกระทบอย่างไรเป็นต้น

อบรม สัมมนา สุดท้ายอาจให้โค้ชชี่ช่วยแต่งประโยคข้อความที่เป็นเป้าหมายที่มีพลังจูงใจให้ทำมากขึ้นให้ฟัง ก่อนเข้าสู่กระบวนการโค้ชต่อไป

แนวทางนี้ช่วยให้ผมสามารถโค้ช ได้ตรงกับที่โค้ชชี่ต้องการจริงๆมากขึ้น ลองทดลองดูนะครับ

FACBOOK COACH PAKORN
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|