อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
บทความหมวดหัวหน้างานนักบริหาร

บทความเรื่อง ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ

อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
แหล่งรวมความรู้สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง รวมบทความ หัวหน้างานนักบริหาร ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
update 13 มี.ค. 58

   วันนี้อยากแลกเปลี่ยนเรื่อง “ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ” ในความหมายของผม ผู้นำคือ ผู้ที่ผู้อื่นให้ความเชื่อถือ ยอมรับ และไว้วางใจ ไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งนะครับ ผมสอนเรื่องภาวะผู้นำ (Leadership) ค่อนข้างยากเพราะผู้เรียนคาดหวัง การปฏิบัติตัวเพื่อเป็นผู้นำคนอื่น และการต้องไปนำทีมงาน ซึ่งผมจะไม่ได้สอนแนวนี้แต่จะสอนให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนตัวเอง เพื่อเป็นผู้นำที่ดีขึ้นในสายตาผู้อื่น และทำให้ผู้อื่นยอมรับในตัวเขาเอง

   ผมจึงใช้ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำที่ตัวเองเชื่อและชอบนำไปฝึกฝนใช้กับตัวเองเป็นผู้นำก่อน เพื่อให้การสอนเป็นเรื่องที่เราปฏิบัติได้ด้วยตัวเราเองอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่ความเชื่อในใจเพียงอย่างเดียว

     “ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ” ของผมมีดังนี้ครับ
     อบรม สัมมนา ผู้นำไม่ใช่ตำแหน่งแต่เป็นบทบาทที่แสดงในขณะนั้น
     อบรม สัมมนา ภาวะผู้นำเกิดจากภายในของบุคคลนั้น ไม่ใช่บอกผู้อื่นว่าเป็นผู้นำ
     อบรม สัมมนา ผู้นำเชื่อมั่นในตนเอง โดยรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างได้
     อบรม สัมมนา ผู้นำพร้อมให้พลังผู้อื่น โดยไม่ต้องได้รับการยอมรับก็ได้
     อบรม สัมมนา ผู้นำมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาดีขึ้นด้วยตัวของเขาเอง
     อบรม สัมมนา ผู้นำที่แท้จริงต้องพัฒนาผู้อื่นให้เป็นผู้นำ ไม่ใช่ผู้ตาม

   ความเชื่อนำไปสู่การกระทำ ผมใช้ความเชื่อนี้ในการพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำในแบบที่ตัวเองชอบ ซึ่งความเชื่อมีอิทธิพลต่อผมเป็นอย่างมาก เพื่อพัฒนาตัวเองตามความเชื่อนี้แล้ว ทำให้เรากลายเป็นผู้นำในสายตาคนอื่น มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น สามารถจัดการอารมณ์เชิงบวกของตัวเอง บริหารงานด้ายการทำให้เป็นที่ยอมรับจากผู้อื่นแทนการสั่งหรือบังคับ ผมมีความสุขที่ได้เป็นผู้นำ Style ของตัวเอง

Untitled Document

   ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำมีมากมาย ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล แต่ถ้านำความเชื่อนั้นมาปฏิบัติ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง ก็จะทำให้ภาวะผู้นำ (Leadership) ภายในตัวเราเองดีขึ้นครับ ลองดูครับ

<< กลับหน้ารวมบทความหมวดหัวหน้างานนักบริหาร
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|