อ.  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ แชร์ประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินการสอน ในรูปแบบ Training & Group Coaching

เรื่อง เทคนิคการบริหารและจัดการอารมณ์เชิงลบ

[โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
บอกต่อหน้านี้

วันนี้อยากมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้เทคนิคการบริหารและจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเองโดยผมมักใช้สมการนี้ในการปฏิบัติครับ

     E + R = O
     อบรม สัมมนา E (Event) : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเกี่ยวข้องกับเรา
     อบรม สัมมนา R (Response) : การโต้ตอบของเรากับเหตุการณ์นั้นๆ
     อบรม สัมมนา O (Outcome) : ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง

เมื่อก่อนผมมักใช้เหตุการณ์หรือบุคคลที่มาเกี่ยวข้องเป็นจุดตัดสินใจในการโต้ตอบกับสิ่งนั้นๆ ทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นออกมาไม่ดีเท่าที่ควร ถ้าเรื่องนั้น เหตุการณ์นั้นหรือบุคคลนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบ หรือรู้สึกไม่ดี

การเรียนรู้สมการ E + R = O นี้อย่างกระจ่างชัดเจนแล้ว ทำให้ผมเข้าใจและยอมรับได้ว่า ทุกอย่างเป็นผลลัพธ์มาจากการตอบสนองของเรา ไม่ใช่ที่ตัวเหตุการณ์เพียงอย่างเดียว เพราะเหตุการณ์ เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ แต่เราสามารถควบคุมการตอบสนองของเราได้ เพื่อให้ผลลัพธ์เป็นไปตามที่ต้องการ เช่น...

อบรม สัมมนา (เดิม) : เจอกับเรื่องงานยากและมีปัญหาอุปสรรค ถ้าเราตอบสนองด้วยความกังวล ว่าจะทำไม่สำเร็จหรือทำไม่ได้ ผลลัพธ์ของงานก็จะไม่เกิด เพราะเราหยุดการทำไปแล้ว

อบรม สัมมนา (ใหม่) : เจอเรื่องยากมีปัญหาอุปสรรค ผมต้องการผลลัพธ์ให้ออกมาดี ผมก็ตอบสนองด้วยการเรียนรู้เพิ่มเติม และระวังไม่ให้งานมีปัญหาเพิ่มขึ้น สอบถามผู้ที่รู้แล้วลงมือปฏิบัติด้วยความมั่นใจ ผลลัพธ์ของงานก็จะเกิดขึ้น

ผมเชื่อเต็มร้อยครับว่า การตอบสนองของผมสำคัญกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของผมมากกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

แนวความคิดนี้ช่วยทำให้ผมพัฒนาตัวเองในหลายๆเรื่องเพิ่มขึ้น เพราะตั้งใจตอบสนองสิ่งต่างๆด้วยวิธีการที่เป็นประโยชน์กับตัวเองมากกว่า การปล่อยให้เหตุการณ์มีอิทธิพลเหนือตัวเราครับ

FACBOOK COACH PAKORN
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|