อ.  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ แชร์ประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินการสอน ในรูปแบบ Training & Group Coaching

เรื่อง หลักพื้นฐานของโค้ช

[โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
บอกต่อหน้านี้

การพัฒนาหลักพื้นฐานของโค้ชเป็นสิ่งที่ผมยึดและปฏิบัติโดยตลอด (อาจเรียกว่าท่องจำ ก็ได้ อิอิ) เพราะผมเชื่อว่าการที่โค้ชเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญและนำมาฝึกฝนอยู่เรื่อยๆสุดท้ายจะกลายเป็นพฤติกรรมใหม่ของตัวเอง

หลักพื้นฐานของโค้ชที่ผมคิดถึงอยู่ตลอดเวลาระหว่างการโค้ชคือ ......
     อบรม สัมมนา การกำหนดความเชื่อที่ดี (Mind Set)
     อบรม สัมมนา การสร้างความรู้สึกร่วม (Rapport)
     อบรม สัมมนา การเป็นผู้ฟังที่ดี (Listen)
     อบรม สัมมนา การใช้คำถามทรงพลัง (Question)

การปฏิบัติตามหลักพื้นฐานนี้ระหว่างการโค้ช ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับการโค้ชเป็นอย่างมาก ทำให้โค้ชชี่รู้สึกดี เป็นอิสระทางความคิด มองเห็นตัวเอง ยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ พร้อมที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเอง และลงมือปฏิบัติตามวิธีการที่เขาเป็นผู้เลือกเอง

วันนี้ขอขยายความพอสังเขปเกี่ยวกับหลักพื้นฐานที่นิยมใช้ฝึกฝนดังนี้...

     อบรม สัมมนา การกำหนดความเชื่อที่ดี (Mind Set)
     อบรม สัมมนา ผมเชื่อว่าโค้ชมีศักยภาพของตัวเองเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง
     อบรม สัมมนา โค้ชต้องมองโค้ชชี่ด้วยมุมของเขาไม่ใช่มาตรฐานของโค้ช
     อบรม สัมมนา ความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ เป็นของโค้ชชี่ ไม่ใช่ความถูกผิด
     อบรม สัมมนา โค้ชเป็นเพียงกระจกเงา สะท้อนให้โค้ชชี่ค้นพบตัวเอง
     อบรม สัมมนา การสร้างความรู้สึกร่วม (Rapport)
     อบรม สัมมนา การทำ Matching Mirroring
     อบรม สัมมนา การเดินตามและไปพร้อมๆกับโค้ชชี่
     อบรม สัมมนา การอยู่กับโค้ชชี่ตลอดเวลา
     อบรม สัมมนา การเป็นผู้ฟังที่ดี (Listen)
     อบรม สัมมนา ฟังอย่างตั้งใจ ไม่สรุป ไม่ตีความ
     อบรม สัมมนา ฟังให้เข้าใจในตัวของโค้ชชี่ ไม่ใช่แค่ข้อความ
     อบรม สัมมนา ฟังให้ลึกซึ้งกับเบื้องหลังของคำพูด
     อบรม สัมมนา การใช้คำถามทรงพลัง (Question)
     อบรม สัมมนา คำถามที่ช่วยให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเอง ค้นพบตัวเอง
     อบรม สัมมนา คำถามที่ทำให้โค้ชชี่ฉุกคิดด้วยตัวเอง
     อบรม สัมมนา คำถามที่ท้าทายความคิดของโค้ชชี่เพิ่มเติม
     อบรม สัมมนา คำถามกระตุ้นความเชื่อมั่นในตัวเองของโค้ชชี่

รายละเอียดของหลักพื้นฐานนี้ยังมีอีกมากมาย ต้องขอนุญาตเจาะลึกในแต่ละเรื่องต่อไปในโอกาสหน้าครับ หลักพื้นฐานที่ผมได้เรียนรู้มาจากอาจารย์โค้ชทุกๆท่าน ต้องขอบคุณเป็นอย่างมาก ทำให้ผมได้พัฒนาตัวเองต่อเนื่องในฐานะโค้ช ลองนำไปประยุกต์ใช้ดูครับ

FACBOOK COACH PAKORN
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|