อ.  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ แชร์ประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินการสอน ในรูปแบบ Training & Group Coaching

เรื่อง ทักษะการฟังให้ได้ยินคำสำคัญ (Key words)

[โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
บอกต่อหน้านี้

สวัสดีครับ วันเสาร์วันสบายๆของหลายๆคน
วันนี้ผมอยากแลกเปลี่ยน เรื่อง “ทักษะการฟังให้ได้ยินคำสำคัญ (Key words)” เพราะคำสำคัญอาจนำไปสู่การเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้น ในฐานะที่เป็นโค้ช ผมจะอยู่กับโค้ชชี่ตลอดเวลา รับฟังเรื่องราวของเขาโดยไม่ใช้มาตรฐานความคิดของเรา
เข้าไปตัดสินเด็ดขาด ทำให้ผมได้ยินสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะผมไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับโค้ชชี่เลย เรื่องราวของเขาจึงน่าสนใจ และยังไม่ได้มีเรื่องราวประสบการณ์ของผมเข้าไปเกี่ยวข้อง

การรับฟังโดยให้ได้ยินคำสำคัญ (Key words) ทำให้เข้าใจโค้ชชี่ได้มากขึ้น ผมจะนำคำสำคัญที่ได้ยินมาเทียบกับประเด็นที่ผมอยากรู้จากโค้ชชี่ โดยที่เขาไม่ได้พูดตรงๆแต่คำสำคัญจะสื่อให้เราเข้าใจเข้าได้ เช่น...

   อบรม สัมมนา คำที่บ่งบอกกับความเชื่อที่เป็นข้อจำกัด (Limiting Belief)
   อบรม สัมมนา คำที่แสดงถึงสถานะของเขาเป็นเหตุหรือเป็นผลลัทธ์ (Cause > Effect)
   อบรม สัมมนา คำที่แสดงถึงสิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องราว สภาวะ วิธีการ (Story, State, Strategy)
   อบรม สัมมนา คำที่แสดงถึงความทุกข์หรือความสุข (Emotion)
   อบรม สัมมนา คำที่แสดงถึงความคิดบวกหรือคิดลบ (Thinking)

คำสำคัญที่เราได้ยินเท่ากับว่าโค้ชค้นพบสิ่งที่โค้ชชี่กำลังเผชิญอยู่แล้วทำให้ยังไม่ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ จึงยังไปไม่ถึงเป้าหมายที่ต้องการ โค้ชก็จะสามารถช่วยโค้ชชี่ได้โดยใช้....

   อบรม สัมมนา คำถามเพื่อทำให้เขามองเห็นตัวของเขาเอง (ส่องกระจก)
   อบรม สัมมนา คำถามเพื่อทำให้เขาปรับเปลี่ยนสภาวะที่เป็นประโยชน์ต่อเขา (Transform)
   อบรม สัมมนา คำถามให้เลือกวิธีการใหม่ๆ ที่ดีขึ้น (Option)
   อบรม สัมมนา คำถามจูงใจให้ตัดสินใจเลือกปฏิบัติตามที่เหมาะสม (Way)

หลักการของโค้ชคือการช่วยให้โค้ชชี่ออกจากจุดที่เป็นอยู่ ที่ไม่ดีกับตัวเขา ไปสู่อีกจุดหนึ่งที่ดีกว่า ด้วยการที่เขาเป็นผู้เลือกเอง ดังนั้นการเข้าใจประเด็นของโค้ชชี่ แล้วสะท้อนให้เขาเห็นตัวเอง พร้อมยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเขาเองได้แล้ว ก็จะทำให้เขาอยากที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเขาเอง

ผมตั้งใจฝึกการฟังให้ได้ยินคำสำคัญให้มากขึ้น ทำให้ผมมีสมาธิกับโค้ชชี่มากขึ้น เข้าใจเขาและสามารถทำให้เขาเข้าใจตัวเองได้เร็วขึ้น การเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้นได้เร็วและตรงกับประเด็นที่เขาเป็นอยู่มากขึ้นครับ ลองนำไปประยุกต์ใช้ดูครับ

FACBOOK COACH PAKORN
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|