อ.  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ แชร์ประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินการสอน ในรูปแบบ Training & Group Coaching

เรื่อง แนวการสอนของผมในรูปแบบ
Training & Group Coaching

[โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
บอกต่อหน้านี้

ผมพัฒนาแนวการสอนของตัวเองอยู่เป็นช่วงๆ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายคือ “ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างยั่งยืน (Sustainable Transformation) ” ปัจจุบันสามารถทำได้เพียงให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงหลักการฝึกอบรมและนำไปปฏิบัติจริง ด้วยการฝึกฝนตัวเอง แต่ก็จะไม่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน เพราะจะต้องไปเผชิญกับสิ่งแวดล้อมเดิมๆ และก็ทำให้กลับไปสู่จุดเริ่มต้นอีก

ตอนนี้ผมได้ปรับแนวการสอนของผมในรูปแบบ Training & Group Coaching ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งผมขอเรียกว่า T&GC Version 3.0 ครับ ความแตกต่างจากเวอร์ชั่นเดิมมี่ดังนี้ครับ…

   อบรม สัมมนา การอธิบายเนื้อหาในรูปแบบ Training ต้องแน่น
   อบรม สัมมนา การใช้คำถามในแนว Group Coaching ต้องทรงพลัง
   อบรม สัมมนา การใช้วงจรพฤติกรรมในการสร้างการเปลี่ยนแปลง
   อบรม สัมมนา การใช้เครื่องมือสร้างการเรียนรู้ด้วยการคิดที่หลากหลาย
   อบรม สัมมนา การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) ให้เห็นอย่างชัดเจน

การสอนงานแนวนี้ ผมมักจะเจอบรรยากาศที่ผู้เรียนเงียบเวลาที่วิทยากร (ผม) ใช้คำถามโค้ช ทำให้ดูเหมือนว่าผู้เรียนไม่เข้าใจ แต่จริงๆแล้ว ผู้เรียนกำลังสร้างกระบวนการคิดของตัวเอง บนประสบการณ์และสภาพแวดล้อมที่เป็นของตัวเอง เพื่อให้สามารถคิดวิธีการที่เหมาะสมของตัวเอง ออกมาให้ได้ด้วยตัวเอง ทำให้ผู้เรียนอยากนำไปปฏิบัติมากขึ้น เพราะสิ่งที่คิดได้นั้นมาจากภายในตัวเอง (Inner) เสมือนว่าผู้เรียนได้ตระหนักรู้ (Awareness) ด้วยตัวเอง พร้อมกับสร้างแนวทางเดิน (Pathway) ใหม่ของตัวเอง ในจิตใต้สำนึก (Unconscious Mind ) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืนขึ้น

ผมยอมรับว่าการสอนของผมนั้น ผู้เรียนอาจจะไม่สนุกมากนัก เพราะไม่ได้มีกิจกรรมสร้างความสนุกสนาน แต่จะสนุกกับการคิดได้ด้วยตัวเอง เป็นการฉุกคิดขึ้นมาจากภายในของตัวเอง เพราะความตั้งใจของผมมุ่งเน้นที่การคิดได้ด้วยตัวเอง ผ่านการพูดคุยกับตัวเอง (โค้ชตัวเอง) ระหว่างการเรียนรู้ครับ....เครียดไปไหมครับ อิอิ

วันนี้นำมาแลกเปลี่ยนสำหรับท่านที่สนใจแนวการสอนแบบ Training & Group Coaching ที่เป็นแฟนคลับกัน จะได้รับรู้และเข้าใจว่ามีการ Update Version แล้วนะครับ

FACBOOK COACH PAKORN
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|