อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
บทความหมวดหัวหน้างานนักบริหาร

บทความเรื่อง สาเหตุของการที่ผู้จัดการและหัวหน้างาน
ใช้คำถามไม่ค่อยได้

อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
แหล่งรวมความรู้สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง รวมบทความ หัวหน้างานนักบริหาร สาเหตุของการที่ผู้จัดการและหัวหน้างานใช้คำถามไม่ค่อยได้
update 13 ส.ค. 58

   การพัฒนาทักษะการโค้ชให้กับหัวหน้างานและผู้จัดการเป็นเรื่องสำคัญที่หลายองค์การให้ความสนใจ เพราะเชื่อว่า การเปลี่ยนวิธีการสอนของหัวหน้าใหม่ๆ จะทำให้ได้รับการยอมรับจากน้องๆมากขึ้น เพราะทุกวันนี้วิธีการสอนแบบเดิมๆ อาจไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร โดยเฉพาะกับน้อง Gen Y

   จากประสบการณ์ การสอนของผมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ทักษะการโค้ชของผู้จัดการและหัวหน้างานนั้น ผู้เรียนส่วนใหญ่มักจะติดเรื่องการใช้คำถามอย่างไรให้ลูกน้องคิดได้ด้วยตัวเอง แล้วเกิดความรู้สึกอึดอัดกับการต้องนึกคำถามให้ถูกต้อง

   วันนี้อยากแลกเปลี่ยนสิ่งที่ผมสังเกตจากใน Class ที่สอน พอจะสรุปถึง สาเหตุของการที่ผู้จัดการและหัวหน้างานใช้คำถามไม่ค่อยได้ เป็นเพราะ
      อบรม สัมมนา คุ้นเคยกับการให้คำแนะนำมาโดยตลอด
      อบรม สัมมนา รับฟังแล้วเกิดอารมณ์เชิงลบขึ้น เมื่อไม่ได้ดั่งใจ
      อบรม สัมมนา ต้องการให้ลูกน้องตอบคำถามที่อยากได้ยิน มีคำตอบเตรียมไว้แล้ว
      อบรม สัมมนา คิดแทนลูกน้องว่าต้องการอะไร โดยไม่ได้ถามซ้ำ
      อบรม สัมมนา สรุปไปเองว่าลูกน้องคิดไม่ได้ จึงบอกวิธีทันที
      อบรม สัมมนา กังวลว่า คำถามจะทำให้ลูกน้องรู้สึกไม่ดี

   หลักการสอนที่ผมช่วยให้ผู้จัดการและหัวหน้างาน เกิดความมั่นใจในการใช้คำถามด้วยทักษะการเป็นโค้ชได้ง่ายขึ้น นั้นจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียน เข้าใจความแตกต่างของคำถามทั่วไปกับคำถามของโค้ช การฝึกฝนการใช้ชุดคำถามต่างๆ ให้เกิดความรู้สึกเชื่อมั่นมากขึ้น ผมพอจะสรุปประเด็นที่ทำให้ผู้เรียนเชื่อมั่นมากขึ้นดังนี้
      อบรม สัมมนา คำถามของโค้ชเป็นคำถามเปิดเชิงบวก เช่น อะไร? อย่างไร ?
      อบรม สัมมนา โค้ชถามที่สร้างแนวความคิดเพิ่มเติม ไม่ต้องการคำตอบโดยตรง
      อบรม สัมมนา การใช้คำถาม (Key words) ประกอบคำถามของตัวเอง
      อบรม สัมมนา การฝึกซ้อมถามชุดคำถาม เพื่อเข้าใจความรู้สึกของตัวเอง
      อบรม สัมมนา การสร้างชุดคำถามของตัวเองตาม GROW Model
      อบรม สัมมนา การจัดเตรียมบทพูด (Script) ของตัวเองที่มีคำถามประกอบ

   การช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำทักษะการโค้ชไปใช้กับการทำงาน (On The Job Coaching) ได้ ทำให้ผมรู้สึกดีที่แนวทางการโค้ชมีโอกาสเป็นทางเลือกที่ผู้จัดการและหัวหน้าสามารถเลือกไปประยุกต์ใช้ได้ โดยทำให้ลูกน้องสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง ด้วยความเต็มใจ เพราะสามารถคิดวิธีการได้ด้วยตัวเอง ซึ่งผู้จัดการและหัวหน้าไม่ได้สั่ง ทำให้บรรยากาศดีขึ้นเป็นอย่างมากครับ

Untitled Document

   แนวการสอนของผมตามหลักสูตรที่ผมกำหนดขึ้น มีจุดประสงค์ ให้ผู้จัดการและหัวหน้างานรู้จักการประยุกต์ใช้ทักษะโค้ชกับการปฏิบัติงาน ไม่ใช่ต้องการให้เขาเป็นโค้ชมืออาชีพทันทีนะครับ ดังนั้นวิธีของเขาอาจยังไม่สมบูรณเหมือนโค้ชมืออาชีพ แต่ก็ทำให้พัฒนาทีมงานได้ดีขึ้นกว่าวิธีเดิมครับ

<< กลับหน้ารวมบทความหมวดหัวหน้างานนักบริหาร
 
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|