อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
บทความหมวดหัวหน้างานนักบริหาร

บทความเรื่อง หลักการที่หัวหน้างานควรยึดถือในการเป็นโค้ช

อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
แหล่งรวมความรู้สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง รวมบทความ หัวหน้างานนักบริหาร หลักการที่หัวหน้างานควรยึดถือในการเป็นโค้ช
update 10 ก.ย. 58

   ผมมีความตั้งใจที่จะพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับการโค้ชให้กับผู้จัดการและหัวหน้างานให้สามารถใช้ทักษะการโค้ชกับการปฏิบัติงานได้มากขึ้น จึงได้พัฒนาหลักสูตรต่างๆไว้หลายหลักสูตรดังนี้
      อบรม สัมมนา การเป็นผู้นำ...ในฐานะโค้ช (Leader as a Coach)
      อบรม สัมมนา การพัฒนาการโค้ชเพื่อผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น (Coaching for High Performance )
      อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการโค้ชของตัวเอง (Coaching Skill)
      อบรม สัมมนา การเป็นโค้ชที่มีคุณภาพ (To Be Good Coach)
      อบรม สัมมนา การพัฒนาการเป็นโค้ช 7 ขั้นตอน (7 Steps of Coaching)

   วันนี้ที่ตั้งใจแลกเปลี่ยนจะเป็นเรื่องของ หลักการที่หัวหน้างานควรยึดถือในการเป็นโค้ช ที่เป็นประเด็นสำคัญที่ผมใช้อยู่ในการสอนในหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้ผู้จัดการและหัวหน้างานยึดเป็นแนวทางเพื่อนำไปปฏิบัติในการเป็นโค้ชของตัวเอง ดังนี้
      อบรม สัมมนา การเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมงานอย่างเต็มที่
      อบรม สัมมนา ความเชื่อที่ว่า ทีมงานสามารถคิดวิธีได้ด้วยตัวเขาเอง
      อบรม สัมมนา การมองด้านที่ดีของทีมงาน มากกว่าด้านที่ไม่ดี
      อบรม สัมมนา การค้นหาข้อจำกัดที่เป็นที่มาของคำพูดเชิงลบ
      อบรม สัมมนา การจูงใจให้สร้างทางเลือกใหม่ด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา การเปิดโอกาสให้ตัดสินใจลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง

   การทำให้ผู้จัดการและหัวหน้างานมีหลักการของการใช้ทักษะโค้ชที่ชัดเจน จะทำให้การปฏิบัติตัวของหัวหน้าในการสอนหรือแนะนำทีมงานเปลี่ยนแปลงไป เพราะหลักการนี้จะมีจุดมุ่งเน้นที่ไม่เหมือนการสอนงานแบบ Teaching & Training และมีความแตกต่างจากการให้คำแนะนำแบบ Consulting อยู่พอสมควร ดังนั้นหลักการก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้วิธีการเกิดความแตกต่างกัน

Untitled Document

   หัวหน้างานจึงสามารถใช้ทักษะของการโค้ชได้มากขึ้น ด้วยการคิดคำถามต่างๆ เพื่อให้อยู่บนหลักการ โดยการทำให้ทีมงานเป็นผู้คิดได้ด้วยตัวของเขาเอง ค้นหาวิธีการที่เอาชนะข้อจำกัดของตัวเองได้ด้วยตัวเอง ไม่ยึดติดกับวิธีการเดิมๆ แต่พยายามค้นหาวิธีการใหม่ๆ อยู่เสมอๆ และไม่จำเป็นต้องรอคำแนะนำจากหัวหน้างานหรือถ้าต้องการได้รับคำแนะนำ ก็อาจเป็นเพียงทางเลือกที่ทีมงานนำไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไปไม่ใช่การสั่ง

   แนวความคิดและหลักการนี้ เป็นการสังเกตจากการสอนของผมเท่านั้น วันนี้นำมาแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นแนวทาง ไม่ใช่ข้อสรุปนะครับ ขอบคุณครับ

<< กลับหน้ารวมบทความหมวดหัวหน้างานนักบริหาร
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|