แชร์ประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินการสอน (T&GC)
บอกต่อหน้านี้

เรื่อง คำถามของโค้ช....แตกต่างจากคำถามทั่วๆไปอย่างไร?

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
update 3 SEP 2014

วันก่อนได้เขียนเรื่อง “คำถามของโค้ช....แตกต่างจากคำถามทั่วๆไปอย่างไร? ” โดยใช้ประเด็นสำคัญของการใช้คำถามแต่ละบทบาท ที่มีจุดมุ่งเน้นต่างกัน ทำให้ลักษณะของคำถามต่างกัน และมีหลายๆท่านที่สนใจให้ผมยกตัวอย่างประเภทคำถามที่แตกต่างให้ดูโดยเป็นรูปประโยคคำถามจริงๆ

วันนี้จึงขออนุญาตนำลักษณะของคำถามในเรื่องเดียวกัน แต่คนละบทบาทนั้น จะมีการถามที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

ลักษณะของคำถามที่แตกต่างกัน ของแต่ละบทบาท
อบรม สัมมนา บทบาทของผู้จัดการ (มุ่งเน้นคำตอบที่ต้องการรู้)
อบรม สัมมนา บทบาทของโค้ช (กระตุ้นให้สร้างแนวความคิดขึ้นมาเอง)
อบรม สัมมนา บทบาทของที่ปรึกษา (ต้องการข้อมูลในรายละเอียด)

หัวข้อของเรื่องราว “การทำงานผิดพลาดเกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจ”

ลักษณะคำถามของผู้จัดการ (หัวหน้าในฐานะผู้จัดการ)
      อบรม สัมมนา งานนี้ผิดพลาดได้อย่างไร ?
      อบรม สัมมนา ทำไมจึงเกิดความผิดพลาดนี้ขึ้น ?
      อบรม สัมมนา ปัญหานี้จะแก้ไขอย่างไร ?
      อบรม สัมมนา ใครต้องเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้ ?
      อบรม สัมมนา รู้หรือไม่ว่ามีผลกระทบกับงานอื่นมากแค่ไหน ?


ลักษณะคำถามของโค้ช (หัวหน้าในฐานะโค้ช)
      อบรม สัมมนา ต้องการให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในเรื่องใด ?
      อบรม สัมมนา เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นเป็นอย่างไร?
      อบรม สัมมนา สถานการณ์แบบนี้คิดว่ามีแนวทางดำเนินการเรื่องอะไรบ้าง?
      อบรม สัมมนา ถ้าต้องการให้งานเสร็จตามกำหนดควรแก้ไขอย่างไร?
      อบรม สัมมนา คุณมีแนวทางที่จะทำให้งานดีขึ้นได้อย่างไร ?


ลักษณะคำถามของที่ปรึกษา (หัวหน้าในฐานะที่ปรึกษา)
      อบรม สัมมนา สาเหตุของปัญหานี้สื่อเรื่องอะไร?
      อบรม สัมมนา ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้มีอะไรบ้าง ?
      อบรม สัมมนา เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง ก่อนที่จะเกิดปัญหานี้ ?
      อบรม สัมมนา ปัญหาลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน?
      อบรม สัมมนา ต้องการให้แก้ไขปัญหานี้ให้เสร็จเมื่อไร ?


หากสังเกตลักษณะของคำถาม จะเห็นความแตกต่างกันอยู่ในระดับหนึ่ง เพราะจุดประสงค์ของการใช้คำถามในแต่ละบทบาทนั้นจะแตกต่างกัน ดังนั้นการใช้คำถามจึงมีผลเกี่ยวกับบทบาทที่หัวหน้างานเป็นอยู่อย่างชัดเจน

แนวความคิดและชุดคำถามนี้เป็นเพียงประสบการณ์ของผมที่ใช้อยู่ การนำมาแลกเปลี่ยนเป็นเพียงแค่การแบ่งปันแนวความคิด ไม่ใช่เป็นมาตรฐานที่ต้องเป็นตามนี้เสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละท่านครับ

FACBOOK COACH PAKORN
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|