อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
บทความหมวดการพัฒนาตนเอง

บทความเรื่อง หัวใจสำคัญที่มีผลกับสภาพแวดล้อม

อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
แหล่งรวมความรู้สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง รวมบทความ การพัฒนาตนเอง หัวใจสำคัญที่มีผลกับสภาพแวดล้อม
update 17 ก.ค. 58

   วันนี้ตั้งใจแลกเปลี่ยนสิ่งที่ผมใช้ในการปรับสภาวะ (State) ของตัวเองให้อยู่ในสภาวะที่ดีให้นานที่สุด เพราะสภาวะของเราจะเปลี่ยนไปตามสิ่งเร้าที่มากระตุ้น ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึก ของเราผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ตลอดเวลา หากไม่ระวังเรื่องเหล่านี้เราก็จะไปอยู่ในสภาวะที่ไม่ดีได้

   หัวใจสำคัญที่มีผลกับสภาพแวดล้อม (State) ในความรู้สึกของเรานั้นมีอยู่ 3 เรื่อง คือ
      1. ความคิดและสิ่งที่เราโฟกัส
      2. ภาษาที่ใช้พูดกับตัวเอง
      3. การปฏิบัติตัวของเรา (ร่างกาย)

หัวใจสำคัญที่มีผลกับสภาพแวดล้อม

   สิ่งที่ผมจะคอยสังเกตคือ ความรู้สึกที่ไม่ดี (Negative Emotion) ที่เกิดขึ้นของผมนั้น เมื่อรับรู้ได้แล้ว ผมจะไม่โทษสิ่งต่างๆรอบตัว (เมื่อก่อนโทษสิ่งต่างๆ อิอิ) เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้เลย และทำให้เราเกิดความรู้สึกนั้นไปแล้ว ผมจะเริ่มปรับเรื่องสำคัญ 3 เรื่องของตัวเองใหม่ เช่น....

      1. สร้างความคิดเชิงบวกขึ้นมาโดยการมองด้านดีของเรื่อง เหตุการณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นๆ
      2. มองหาความหมายที่ดีกับสิ่งนั้นๆให้เจอ ว่ามีประโยชน์อะไรบ้าง
      3. เปลี่ยนเรื่องที่โฟกัสใหม่ ไปจดจ่อกับเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นแทน
      4. ค้นหาคำพูดดีๆ เพื่อพูดกับตัวเอง
      5. เปลี่ยนภาษาที่เป็นข้อจำกัด เป็นภาษาที่ให้พลังแทน
      6. สร้างภาษาที่นำไปสู่ความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น
      7. ปรับร่างกายให้อยู่ในลักษณะที่สดชื่น มีพลังเชิงบวก
      8. ทำท่าทางที่ทำให้ตัวเองเกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง

   ฟังดูแล้วอาจเป็นเรื่องแปลกว่าจะเป็นไปได้อย่างไร จริงๆแล้วเป็นการเชื่อมโยงกับการทำงานของสมองครับ เพราะสมองจะรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 และทำให้เราป้อนข้อมูลที่ดีๆ ให้กับสมอง ทำให้สมองประมวลผลแล้วส่งสิ่งดีๆออกมาเช่นเดียวกันครับ ลองทดลองใช้ดูครับจะช่วยให้เราออกจากสภาวะที่ไม่ดีของเราได้เร็วขึ้นครับ นี่เป็นเทคนิคที่ผมได้ทดลองใช้กับตัวเองครับ เชื่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของท่านครับ

<< กลับหน้ารวมบทความหมวดการพัฒนาตนเอง
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|