แชร์ประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินการสอน (T&GC)
บอกต่อหน้านี้

เรื่อง จุดมุ่งเน้นที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของ
แนว Training & Group Coaching

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
update 8 SEP 2014

เคล็ดไม่ลับของการฝึกอบรมแนว Training & Group Coaching (T&GC) ที่ผมใช้ดำเนินการสอนอยู่นั้นมีที่มาอย่างไร ?

วันนี้ตั้งใจเล่าแนวความคิดของตัวเองในการเลือกสอนแนวนี้ครับ ย้ำครับว่าเป็นการเล่าเรื่องไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะครับ

จุดมุ่งเน้นที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของแนว Training & Group Coaching
   อบรม สัมมนา การใช้หลักการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
   อบรม สัมมนา การกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดผ่านกระบวนการ Training & Group Coaching
   อบรม สัมมนา การให้หลักการของเนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิธีการเอง
   อบรม สัมมนา กิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนพิสูจน์หลักการด้วยตัวเอง
   อบรม สัมมนา การทำให้ผู้เรียนสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเอง

ผมขออนุญาตเล่าความหมายและ รายละเอียดในแต่ละเรื่องตามที่ผมนำมาใช้นะครับเพราะคำเดียวกันอาจตีความหมายไม่เหมือนกัน และวิทยากรแต่ละท่านก็นำมาประยุกต์ในการสอนไม่เหมือนกันเพราะคำเหล่านี้เป็นคำกลางๆที่แต่ละคนเลือกมาใช้ตาม Style ของแต่ละคนครับ

อบรม สัมมนา การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) :
ผมมุ่งเน้นให้ผู้เรียนตั้งความคาดหวังก่อนการเรียนรู้เพราะผู้ใหญ่เรียนรู้ในสิ่งที่อยากเรียน แล้วจูงใจให้ผู้เรียนมี Commitment กับตัวเองในการนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อผู้เรียนรู้ใช้สิ่งที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที

อบรม สัมมนา กระบวนการสอนแบบ Training & Group Coaching :
ผมมุ่งเน้นใช้กระบวนการเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้คิดและประมวลผลเรื่องที่เรียนผ่านประสบการณ์ ของตัวเองแล้วเพิ่มเติมต่อยอดกับสิ่งที่ตัวเองนำไปปฏิบัติ ด้วยการคิดวิธีการที่เหมาะสมกับตัวเอง ไม่ใช่การเข้าใจเนื้อหาอย่างเดียว แต่มีวิธีการประยุกต์เนื้อหากับชีวิตจริงของตัวเองได้ทันที

อบรม สัมมนา การใช้หลักการแล้วใช้กิจกรรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง :
กระบวนการนี้ ผมเชื่อมโยงให้ผู้เรียนเห็นและเข้าใจเพียงแค่หลักการไม่ต้องการให้ท่องจำ แต่ให้คิดถึงตัวเองผ่านการ Coaching แบบเป็นกลุ่ม จะทำให้ผู้เรียนเลือก Style ของตัวเอง ที่เกี่ยวกับการหลักการที่ได้เรียนรู้ไปนำมาใช้ได้ทันที ทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการอย่างแท้จริงเพราะได้พิสูจน์ด้วยตัวเองครับ

อบรม สัมมนา ผู้เรียนสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเอง :
ผมเชื่อว่า สถานการณ์ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ดังนั้นผู้เรียนต้องสวมบทบาทใช้กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นของตัวเองได้ ตามความถนัดและเหมาะสมของตัวเอง จะได้พร้อมที่จะนำกลับไปเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทันทีหลังจบการอบรม

แนวทางการอบรม T&GC นี้เป็นการตอบสนอง ธรรมชาติของมนุษย์ที่ว่า.....
”คนยินดีเปลี่ยนแปลงด้วยการที่เขาเป็นผู้เลือกเอง” ดังนั้นผมจึงให้อิสระในการเลือกคิด เลือกฟังและเลือกทำในเรื่องที่เป็นของผู้เรียน เพื่อให้เขาเปลี่ยนแปลงเองครับ ความคิดเห็นนี้ สร้างขึ้นจากความเชื่อส่วนตัวของผม ที่อยากพัฒนาแนวการฝึกอบรมของตัวเองเท่านั้นครับ

FACBOOK COACH PAKORN
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|