แชร์ประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินการสอน (T&GC)
บอกต่อหน้านี้

เรื่อง คู่มือโค้ชติดตัวคุณ

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
update 16 SEP 2014

ผมตั้งใจทำคู่มือโค้ชขึ้นมาเล่มหนึ่งชื่อ “คู่มือโค้ชติดตัวคุณ” โดยแจกฟรีแต่ไม่ใช่คู่มือจิ๋ว เพราะเนื้อหาที่ตั้งใจทำนั้นมีมากกว่าการเป็นคู่มือจิ๋ว การจัดพิมพ์เป็นเล่มก็จะมีต้นทุนที่สูง (ผมรับภาระไม่ไหวครับ 55) จึงตั้งใจจะจัดทำเป็น CD แล้วแจกให้ทุกท่านไปพิมพ์กันเอง หรือโหลดเข้าคอมพิวเตอร์ไม่รู้ว่าจะเหมาะหรือไม่ เดี๋ยวต้องพิจารณาอีกที และอีกทางหนึ่งคือทำเป็น E-Book ให้ Download ฟรีบนเว็บไซด์

คู่มือโค้ชติดตัวคุณมีเนื้อหาพอสังเขป ดังนี้...
   อบรม สัมมนา สำรวจตัวคุณว่าเป็นโค้ชอยู่หรือไม่?(อาจไม่รู้ตัว)
   อบรม สัมมนา ความหมายเกี่ยวกับโค้ชและการโค้ชชิ่ง
   อบรม สัมมนา หลักการที่สำคัญในการเป็นโค้ชที่ดีและมีความสุข
   อบรม สัมมนา บทบาทของโค้ชแตกต่างจากบทบาทอื่นอย่างไร
   อบรม สัมมนา ทักษะที่สำคัญที่โค้ชควรพัฒนาเพิ่มเติม
   อบรม สัมมนา กระบวนการการโค้ชชิ่ง (Coaching Process)
   อบรม สัมมนา เครื่องมือสำคัญของโค้ชที่ใช้ประกอบการโค้ชชิ่ง
   อบรม สัมมนา ตัวอย่างชุดคำถามสำหรับการฝึกฝนด้วยตัวเอง
   อบรม สัมมนา เทคนิคการฟังในเชิงลึกอย่างมีรูปแบบ
   อบรม สัมมนา แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบการโค้ชชิ่ง

คู่มือนี้เกิดจากการรวบรวมสิ่งที่ผมใช้ในการประกอบอาชีพโค้ชของผม แล้วผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการโค้ช และอยากได้แนวทางในการพัฒนากระบวนการโค้ชของตัวเอง เพื่อให้สามารถช่วยให้โค้ชชี่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเอง และมีคู่มือประกอบการฝึกฝนของตัวเองในโอกาสต่อๆไป

ดังนั้นคู่มือนี้จึงเป็นเพียงความรู้ หลักการ แนวทาง และเทคนิคที่ผมใช้อยู่เท่านั้นอาจไม่เหมาะกับ Style ของแต่ละคนทั้งหมดทุกเรื่อง ผมเพียงคาดหวังว่า หากช่วยให้หัวหน้างาน ผู้จัดการที่สนใจใช้หลักการและกระบวนการโค้ชในการพัฒนาทีมงาน ได้มีคู่มือไว้ค้นคว้าก็น่าจะเกิดประโยชน์ จึงตั้งใจจัดทำขึ้นมาครับ

ผมตั้งใจให้คู่มือนี้เป็นเรื่องที่อ่านง่ายๆ สามารถนำไปใช้ได้ทันที คาดว่าจะเสร็จประมาณปลายปีและยินดีรอรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากทุกๆ ท่านเพื่อให้คู่มือนี้มีประโยชน์มากที่สุดนะครับ

FACBOOK COACH PAKORN
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|