หน้าแรก / People Development Outsourcing / รวมโปรแกรมต่างๆ (New Program 2022-2023) / การบริหารด้วยหลักการของลีนซิกซ์ซิกม่า สำหรับผู้จัดการที่ไม่ได้มาจากสายโรงงาน (LEAN Six Sigma for Non-Manufacturing Manager)