หน้าแรก / People Development Outsourcing / รวมโปรแกรมต่างๆ (New Program 2022-2023) / การสร้างองค์กรนวัตกรรมด้วยการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking for Corporate Innovation Program)