หน้าแรก / People Development Outsourcing / รวมโปรแกรมต่างๆ (New Program 2022-2023) / พัฒนากรอบความคิด (Mindset) ของทีมงาน สู่การทำงานแบบทีมเวิร์ค