หน้าแรก / People Development Outsourcing / รวมโปรแกรมต่างๆ (New Program 2022-2023) / โครงการบริหารจัดการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management Project)