หน้าแรก / People Development Outsourcing / รวมโปรแกรมต่างๆ (New Program 2022-2023) / โปรแกรมการทำงานเป็นทีม (Big Data Program for Staffs level)