หน้าแรก / People Development Outsourcing / รวมโปรแกรมต่างๆ (New Program 2022-2023) / โปรแกรมการบริหารงานเชิงรุกพิชิตเป้าหมาย (Proactive Management for Goal Program)