หน้าแรก / People Development Outsourcing / รวมโปรแกรมต่างๆ (New Program 2022-2023) / โปรแกรมการพัฒนากลยุทธ์งานขาย ด้วยเครื่องมือต่างๆ (Sales Strategy with Tooling Program)